Varför höja miljöskatter när man kan bygga mer miljövänligt?

Ibland tror jag att staten hellre ser möjligheten att höja miljöskatterna än att lösa själva problemet.

På så vis kan man rättfärdiga alla skatter på drivmedel mm.

Man kan i stället börja från andra hållet. Se till att vi får miljövänliga alternativ. Satsa på det.

Helt klart är att det finns fler bilar idag som inte påverkar miljön så dåligt som alla gamla bilar gjorde. Bränslen blir bättre. Byggprocessen blir bättre. Vi får en allt bättre och miljövänligare bygge än förr.

Se till att gamla miljöbovar slussas ur systemet fortare. Skapa energisnåla och miljövänliga alternativ.

Satsa på det mer än att straffa med massa skatter. Man åker inte bil mindre. För man måste använda den. Eftersom det finns inga andra alternativ om man tex bor på landet.

Så sitt inte och klaga på den som inte har andra alternativ att välja på. Använd den energin till att istället skapa bättre alternativ. Subventionera inte Tesslor till dom som ändå har råd att köpa denna extremt dyra bil. Subventionera den istället till den stora massan. Då är saken biff. Om bara produktionen var mer miljövänlig på denna bil.

Jordens regeringar kan göra offensiva val. Att skapa bra förutsättningar till att bygga en miljövänlig struktur. Lägg tex en del av av alla pengar som läggs på vapen tex. Det finns mer som stat och regering kan omdisponera för att skapa en bra miljö.

Punkt. .