Söndagstankar – ”Jag har kommit för att ge dig min frid”

Det finns så mycket som oroar oss människor. Som skapar ofrid. Sådant som skakar om inom oss.

Att då få uppleva att friden sänker sig inom oss är fantastiskt.

Jag har sett det i förbönssituationen. Där någon som blir berörd av Gud. Man ser hur lugnet fyller personen. Friden tar över. Det är en mäktig stund. Jag har känt det själv. Hur jag varit orolig inom mig. Så kommer Gud och berör. Det blir lugnt och stilla. Det är en underbar känsla. Det är som en storm som bedarrar och allt blir stilla.

Min hälsning till dig idag är att Jesus har kommit för att ge dig sin frid. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Han är med dig.