Nationaldag – är jag stolt över mitt land?

 National-dag. En dag som är vigd att hylla vårt fosterland. Om vi var norrmän skulle vi fira mångdubbelt mer än vi gör. 

Det sista året har jag fått förmånen att se några olika länder. Helt olika varandra. Det har fått mig att uppskatta mitt eget land ännu mer. Jag har blivit ännu mera tacksam för det jag har. 

Lite konstigt är det att man behöver komma iväg för att upptäcka det man lever i varje dag.

Mitt land har så många fördelar som jag har allt för lätt att ta för givet. Vi har så lite av bekymmer i jänförelse med hur andra har det. Skulle tro att du som haft möjlighet att resa i tex Afrika inser precis vad jag talar om. 

Ändå kan jag påminnas om hur nöjda många verkade vara i Afrika. Dom har inte på långt när det vi tar för givet att ha. Ändå! Ändå, ser man deras tacksamhet. Det väcker en djup tacksamhet för mitt land. En stolthet att få bo i landet Sverige. 

Nu kan vi nog inte kopiera 17:e maj i Norge. Men vi kanske kan jubla lite osvenskt en dag som denna. Typ lite i alla fall. Det minsta vi kan göra är i alla fall att tacka vår herre för vårt land. Samtidigt be honom om beskydd och förstånd att sköta vårt land och jord på bästa sätt.