Vad är Migrationsverkets definition av sekt?

Jag läser med bestörtning att migrationsverket väljer att definiera Pingstkyrkan  i Borås och Equmeniakyrkan i Borgstena för att vara en sekt.

Det måste vara väldigt knepigt för den som jobbar på migrationsverket och tillhör en Pingstkyrka eller en Equmeniakyrka.

För det första måste man fundera på hur migrationsverket definierar  vad en sekt är. För det andra kan man fundera på hur samma myndighet ska komma till rätta med dåliga kunskap en del av sina handläggare har. För det tredje kan man fundera på när asylsökande som bytt religion ska få en rätt bedömning.

Dagen skriver om hur tokigt detta har blivit. Det är hög tid för myndigheten att komma tillrätta med detta problem. Asylsökande som blivit kristna kan oftast inte vända tillbaka hem. Inse det.  När migrationsverket svarar att det var ett olyckligt sätt att skriva blir man ännu mer fundersam. Så sa dom ”förra gången” också. Men det verkar inte hjälpa. Citat: ”Formuleringen är olycklig och vi skulle inte ha använt begreppet sekt i det här sammanhanget, säger Matilda Niang vid Migrationsverkets presstjänst.” Vidare säger hon ”Efter en intern uppföljning av ärenden kopplat till konversion har vi sett att det kan finnas skäl att vidareutbilda personalen i dessa frågor”. Jag skulle vilja påstå att det verkar finnas synnerliga skäl att vidareutbilda.

Det må väl vara hänt att man kallar en pingstkyrka att vara sekt. Det är ju i grunden fel. Men ändå. Det som värre är är att man inte tror på en asylsökande som blivit en kristen. Att sända tillbaka en sådan person till sitt hemland kan innebära döden. Så det är klart värre. Det är förödande! Det är fruktansvärt.

Så kära migrationsverk. Det är hög tid att tänka om och göra rätt. Och gör det fort innan någon mer får sätta livet till pga att ni inte kan definiera vad en sekt är och inte kan förstå vad en sann omvändelse är.