Förutfattad mening ….

Jag läser i Jobs bok just nu. Vi är i kapitel 20 nu. En sak som är genomgående i boken är ”förutfattad mening”.

Man dra förhastade slutsatser. Tolkar orsak och verkan på ett felaktigt sätt. Det gör att Job blir beskylld felaktigt. Man drar slutsatsen att det är Guds fel med prövningarna. Att Job syndat som gör att han blir straffad. Läsningen blir rätt konstig på något sätt.

Men jag tänker att det kunde lika gärna vara en bok skriven idag. Vi har så lätt att dra förhastade slutsatser om varandra. Vi tror oss veta något som vi egentligen inte vet något om. Ändå står vi fast i vår åsikt och det drabbar någon olyckligtvis.

Jag kan verkligen bli förundrad hur man kan anse sig ha rätt att ha en åsikt över någon när man inte ens behagat sätta sig in i situationen och kolla in orsak och verkan.

Jag längtar efter att man valde att tänka mer gott om varandra. Att man utgick från att det finns en förklarande orsak och att allt inte har ett ont uppsåt.

Vi behöver mer av överseende i vårt samhälle. En stor portion av det tänker jag. Jag tror att då kommer fler må bättre. Andan blir trevligare. Och det blir mer trivsamt. Så varför inte bestämma sig att ta det lite saktare i vändningarna innan man drar slutsatserna. Att andans ut ett par gånger innan man dömer kan rädda många felaktiga bedömningar.

Kanske nyckeln till allt detta handlar om en sak…..

Tänk gott om varandra

Kanske är det en av dom bästa vägarna till att lyckas. Kan vara värt att pröva….


Idag ber vi för riksdagsman Ulrika Liljeberg (C)