Pedher’s kalender 23

Jesu mamma hette Maria. När hon fick påhälsning av ängeln var hon inte gammal. Inte gift. Men hon var ändå beredd att stå till förfogande. ”Låt det ske med mig som du sagt mig” säger hon till ängeln.
Men visste hon egentligen till fullo vad det innebar? Kanske , kanske inte.
Denna sång får bli dagens fundering. Först engelsk text sen den svenska.
Mary, Did You Know?
Mary did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you’ve delivered, will soon deliver you
Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
When you kiss your little baby, you kiss the face of God
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?
The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb
Mary did
svensk text kommer här….

Maria visste du?

 Maria visste du att ditt lilla barn

Skulle gå på vatten

Maria visste du att ditt lilla barn

Tände ljus om natten

Visste du att ditt gossebarn kan förändra dig och mig

Att det barn som du förlöste, en dag förlöser dig

Maria visste du att ditt lilla barn

Skulle bota en blind man

Maria visste du att ditt lilla barn

Stillar stormen med sin hand

Maria visste du att ditt gossebarn har vandrat änglars väg

När du kysste det barnet då kysste du Gud själv

Maria visste du?

Maria visste du?

Den blinde ska se, den döve höra

De döda få liv på nytt

Den lame ska dansa, den stumme höja

Lovsång till Guds namn

Maria visste du att ditt lilla barn

Är skapelsens konung

Maria visste du att ditt lilla barn

Är frälsaren vi väntat

Visste du att ditt gossebarn är herre över allt

Och det barn som du nu vaggar är av evighet