Varför……..?

Varför är det så att om man känner sig ensammen erbjuds gemenskap inte tar den möjligheten? 

Varför är det så?

Varför tar man inte möjligheten till gemenskap när man erbjuds det? 

Varför är det så?

Varför tackar man nej till gemenskap när man egentligen längtar efter det? 

Varför är det så? 

Varför tar man inte emot en utsträckt hand när den erbjuder det man efterfrågar? 

Varför är det så?

Jag bara undrar…….