Trängtan

”Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?” Psaltaren‬ ‭42:2-3‬ ‭SFB98‬‬

Trängtar tillhör väl inte dom vanliga orden idag. Vet inte om du brukar använda det. Eller du kanske till och med inte vet vad ordet betyder.

Ordet finns (kvar) i SAOL. Trodde nästan att ordet tagits bort men icke. Det betyder att ivrigt längta. Synonymerna för ordet är tråna, åtrå, åstunda, eftertrakta, längta men också sakna.

Trängtan låter vackert i mina öron. Inget krav i det men en djuphet av håg till något.

Texten vill beskriva vår längtan till Gud. En längtan som drar oss till situationer som gör att vi känner hans närhet. Sättet som psalmens författare uttrycker på är den desperates längtan efter Gud. (Läs gärna kärnbibeln). Vi vill verkligen nå Gud och hans välsignade närhet. Det är som att släcka din törst med vatten.

Bibeln säger ”Närma er Gud, så ska han närma sig er. …/….” Jakobs brev‬ ‭4:8‬ ‭SFB15‬‬. Han möter din trängtan. Han inte bara ser din längtan och trängtan. Han möter den. Så ge inte upp. Din trängtan får sitt svar.

Ibland har vi svårt att förstå vad det är vi längtar efter. Kanske är det så att du söker på fel ställe för fylla den längtan du har. Pröva hos Gud. Svaret kan finnas där.

Tips på en blogg från 2016: Vart är Guds hus?