Söndagstankar – Vad formar min tro?

Fader, vem gav mig budskapet som skapade mitt hjärtas tro?

Frågan mötte jag i den bibelläsningsplan jag följde. Å ena sidan är det vän en konstig fråga. Det är ju naturligt att tänka att vår tro formas av den som tron riktas till. Alltså Gud själv.

Men funderar man lite mer så är kanske svaret inte riktigt så enkelt.

Vad formar din tro? Vem får påverka din tro? Vem lyssnar du till?

En högst relevant fråga. Och så viktig. För en tro behöver formas av källan själv. Därför behöver vi vara mer ivrig att formas av Gud än av oss själva eller någon annan.

Likaså behöver vi lyssna på ett prövande sätt när vi lyssnar till en predikan. Inte att dissikera den kritiskt och utgå från att den är fel. Utan mer att söka dess ursprung. Vart hämtar den sin inspiration? Stämmer den med Guds eget ord? Vad har den att ge oss? Så bearbetar vi den så att vi behåller det goda och lämnar det övriga åt sidan.

Formas vår tro av gamla minnen eller nyvunna erfarenheter varje dag?

Tro är ingen merit. Tro är ingen formel. Tron är inget arv från något. Tro är en levande relation med Gud själv.

Vad formar din tro? Sök ditt svar. Det kommer att hjälpa dig framåt.

Kolla denna länk också.

Närmare Gud till dig. En sång som påminner om att där, närmare Gud, där formas min tro.