En tanke för dagen – frid

Vårt inre kan påverka hela vår dag och liv. Är vi glada är det lätt att då dagen att fungera. Vi ser fram emot morgondagen. Vi känner oss tillfredsställda. Men när vårt inre är fyllt av oro ör det något annat som sker. Dagen fylla av suckar. Morgondagen kanske vi önskar kan dröja lite för vi orkar inte ta oss an den riktigt nu. Jesus säger så här: ”Jag ger inte det som världen ger. Jag ger er min frid.”Du läser det i också i Joh 14:27

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

Är du i behov av frid inom dig vill Jesus ge dig det idag. Stanna då upp en stund och ta emot hans frid. Han vill byta ut oro till frid. Suckan till glädje. Du behöver inte tappa modet. Gud vill lyfta din blick åt hans håll så att du får mod och kraft för morgondagen. ……då skall era tankar få skydd

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6-7

Tankelivet kan spela oss ett spratt. Vi drar i gång tänket. Skapa bekymmer som inte finns. Tänk om Gud kunde bara få stilla dina tankar för en stund. När hans frid får beröra dig så får ditt tankeliv ett skydd. Så ta emot Guds frid denna dag.