Väl beprövad

”Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.”
‭‭Psaltaren‬ ‭46‬:‭2‬

Om du skulle fråga någon som normalt inte går i kyrkan om dom bett någon gång …. så tror att svaret blir ja. Ställde den frågan i olika skolklasser en gång. Mer än hälften hade bett någon gång.

Gud är en väl beprövad Gud. Många har testat och sett och upplevt att det fungerat.

Väl beprövad skulle kunna översättas med ”ständigt och mycket närvarande – alltid där”. Inte konstigt att man då vill prova honom. Nu fokuserar versen på nöden som också skulle kunna översättas med motgångar.

Vi kan vara rätt känsliga för produktundersökningar. Om en produkt får goda omdömen har vi lättare att köpa den. Är det dess motsats så avstår vi nog hellre än att chansa. Gud är välbeprövad. Många kan vittna om vad han betytt och gjort. Och skulle man inte uppleva det gott omkring honom vore han körd. Men nu finns det många många kristna runt omkring på vår jord. Så något måste det ligga i att så många tror på honom. Och fler börjar tro till det också.

Kanske är läget du är i just nu att du skulle behöva pröva något nytt som kan hjälpa dig. Då kan jag bara rekommendera Jesus. För att han är väl beprövad och funnits god.

Att livet kan vara motigt är nog inget nytt. Somliga tider är det mycket av det. Andra är det klart enklare. I båda lägena behöver vi Gud. Tillflykt kan ibland uppfattas som vi inte är starka nog – svaga stackare. Jag tänker mer att det är det smartaste vi kan göra. Om det finns något väl beprövat och som funkar är det väl smart att ta den vägen.

I allt du möter – Gud är en bra tillflykt.

”Kom och se Herrens verk, häpnadsväckande saker gör han på jorden.”
‭‭Psaltaren‬ ‭46‬:‭9‬ ‭SFB15‬‬. Att se det ger tro och tillit. Skapar hopp. Skapar tro för det möjliga.

Ett gott löfte läser vi om i Efesierbrevet: ”Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss,” Efesierbrevet‬ ‭3‬:‭20‬ ‭SFB15. Han har kraft och möjlighet. Så länge det finns liv och vi andas finns det hopp om förändring. Glöm inte det. ‬‬


Idag ber vi för riksdagsman: Clara Aranda (SD)