Närhet – inte alltid det lättaste

Närhet är inte alltid den enkla saken i livet. Hur nära släpper man in någon i sitt liv? Är det fritt tillträde till allt eller kan man, och får man, hålla något utom räckhåll för andra?

Närhet kan vara svårt om man blivit sårad. Men kan vara betydligt lättare när livet haft mest goda möten.

Blygsamhet kan göra närhet komplicerat. Medan för den som är het oblyg kan det bli väl mycket närgången närhet.

Närhet kan göra att man växer när man låter andra komma in inom sin trygghetszon. Där man till och med hittar nya sidor hos dig själv.

Närhet kan bli svår när någon tränger sig på utan att ha fingertoppskänslan att veta när man ska stanna upp innan man gått för långt.

Närhet kan vara något väldigt mycket fantastiskt också. Som värmer. Som ger mersmak och god eftervärme.

För mig har en närhet till Gud varit viktigt. Du vet tillfället då Gud verkligen kommit nära. Man har förnummit Guds närhet på ett påtagligt sätt.

Du behöver aldrig vara orolig för Guds närhet. Hans ödmjuka hållning med känslan av kärleksfull omsorg gör att hans närhet är heligt vacker.

Denna dag önskar jag och ber att vi är många som får komma intill nära Gud. I kyrkan eller om du befinner dig någon annanstans. Där du får uppleva Guds närhet. Både till uppmuntran och glädje. Men också tröst om det behövs.

Närhet behöver inte vara så komplicerat. En god närhet ställer inte krav. Den finner sig i enkelheten.