Läs med mig – Johannes Tredje Brev

Står väl till med din själ … vers 2. Johannes brydde sig inte bara om hälsan. Utan också om det inre livet. Hur står det till med din själ? Hur har du det med Jesus?

Vara trofast … vers 5. Att vara trogen. Hålla sig till. Göra allt vad man kan för att inte svansa iväg i sin tro och teologi. 

Maktmänniskor … vers 9-10. Det finns det på många platser. När dom kommer in i församlingen och samlar kring sig är det fara och färde. Se upp för dessa.

Exempel … vers 11. Återigen ser vi en vers som talar om vikten av att följa ett rätt exempel och föredöme. Vem följer du?

Inte med bläck och penna … vers 13. Ibland är det bättre att pratas vid. Långt bättre att skriva eller sända ett sändebud. Se varandra och höra tonläget kan vara avgörande att förstå. Att höra nyanserna och inte missförstå

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Läs med mig – Johannes Andra Brev

Älska varandra … vers 5. Johannes tema som kommer återigen. Älska varandra. Hur gör vi det? Vi som är så olika. Hur gör vi det i församlingen? Hur gör vi det med våra grannar? Hur gör vi det med dom som inte tänker eller lever som vi?

Välja bort … vers 10. Du och jag är ansvariga för vem vi lyssnar till. Vi är ansvariga för vad och vem vi följer. Det kan vi inte skylla på någon annan. Därför skall vi pröva det vi hör och ser. Inte fördömande utan istället få det bekräftat. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Läs med mig – Johannes Första Brev Kapitel 5

Allt som är fött av Gud … 5:4. Man talar om att sånger som är födda av Anden blir kvar länge medan andra bara försvinner bort. Allt som är fött av Gud består, har kraft och verkar över tid. Har auktoritet.

Tillförsikt … 5:12 Att veta att man har Jesus, är frälst och har evigheten i sitt inre. Vi har en möjlighet att leva i visshet. 

Löftet … 5:14ff. Och när vi vet …. . Att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi…. . Stora ord men ger tillit och visshet. Ändå tvivlar vi säkert , både du och jag, på detta ibland. 

Redan har det … 5:15. Vad jag förstår måste detta vara en bön efter hans vilja. När vi ber en sådan bön har vi det vi ber om. 

Inte kan röra … 5:18ff. Är vi beseglade av Gud med den Helige Andes sigill kan inte den onde röra oss. Vad stort det är. Samtidigt blir det en bön hos mig i alla fall att Gud skall hjälpa mig att bli bevarad i denna gemenskap. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Läs med mig – Johannes Första Brev Kapitel 4

Pröva … 4:1ff. Gå inte på allt. Här får du en förståelse att pröva. Ibland kan denna prövning verkligen bli synlig. Anden ger sig till känna. Andra gånger får man bedöma utifrån vad man hör och ser. 

Han är större … 4:4. Den Jesus du tror på är större än allt! Halleluja!!

Älska varandra … 4:7,11,19-21. Återigen får vi den uppmaningen. I samma brev. 

Som Jesus … 4:17. Vi strävar efter att vara lik Jesus. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Läs med mig – Johannes Första Brev Kapitel 3

Se honom sådan han är … 3:2. Vilken dag det skall bli. Kan du föreställa dig den?

Vilse … 3:7. Vem leder oss? Hur lätt har vi att ”bara hänga på”?

Älska varandra … 3:11,23. Det Guds bud till oss. Punkt.

Hjärtats anklagelse … 3:17. Kanske är det så att vi har en bra kompass i vårt hjärta. Så länge vi låter Jesus beröra det har vi goda förutsättningar att leva rent. 

Jesus i oss … 3:24. Anden är vårt sigill. Anden förklarar Jesus för oss. Anden kopplar oss samman med Jesus.

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Läs med mig – Johannes Första Brev Kapitel 2

För vår talan … 2:1. Bibeln är tänkt att hjälpa oss att inte synda. Men  o m  vi gör  det har vi en som för vår talan. Tänk så stort, barmhärtigt och hoppfullt. Synda på nåden? Nej, men vi har Jesus tack och lov. 

Inte hata sin broder … 2:9. Allvarsamma ord i denna vers. Hur är vårt förhållande till vår ”broder”?

Världen … 2:17. Hur är vårt förhållande till världen och det som finns i världen? Vi skall leva i världen men inte av världen.

Den sista tiden är här … 2:18. Vi kan tvista om ifall vi är inne i den sista tiden. Vi kan fundera på dess tecken. Men denna vers gör väl det ganska klart. I ljuset av att komma från evighet och skall till evighet är perspektivet från när det skrevs rätt tydligt. Vi är i den sista tiden.

Smörjelse … 2:27. Den smörjelse vi har i Den Helige Ande lär och undervisar oss. Anden visar och lär. Vi kan korrigera oss genom att läsa bibeln.

Att göra rätt … 2:29. Intressanta ord. Är vi födda av honom gör vi det rätta….. Om vi inte då gör det? Kanske kan bli en väckarklocka att sträva efter att följa honom i allt. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Läs med mig – Johannes Första Brev Kapitel 1

Om det vittnar vi … 1:1. Vad har du upplevt? Vad är din erfarenhet? Vad kan hjälpa någon annan? Är du beredd att dela med dig? 

Att se med vår inre blick … 1:2. Vi har ju inte sett Jesus med våra lekamliga ögon. Men med vår inre blick har våra ögon mötts. Vad såg du då?

Gud är ljus … 1:5. Det är det ljuset som kan lysa upp vårt inre. Men också den stig vi vandrar på. 

Helt förlåten … 1:9. Detta är fantastiskt. Från all orättfärdighet kan vi bli rena. Jag kan ibland fundera på att det är lättare att få förlåtelse av honom som gjorde det möjligt och satt gränserna än av människor runt omkring oss. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Läs med mig – Matteusevangeliet Kapitel 28

Det bästa som hände … 28:6. Det är det som bekräftar Jesu uppdrag. Hade det aldrig hänt hade Jesus aldrig behövt dö. ”Kom och se platsen” – Det var viktigt att man fick se den tomma graven. Den som hade vaktats men förgäves. 

Jesus visar sig levande … 28:9 I evangelierna ser vi att det var inte bara någon som fick se Jesus levande. Det var många. Flera hundra. Man säger att det behövs 2 eller 3 vittnen för att utsagan ska vara sann. Detta slås med råge. 

Vaktstyrkans lögn … 28:11ff Mot betalning spreds lögnen om att lärjungarna stal kroppen. Tänk att man som vakt kunde gå med på det. Man var ju körd som vakt sen. 

All makt … 28:18. Jesus gavs all makt. Det är stort. Det behöver verkligen sjunka ner inom oss. Det borde stärka vår tro och tillit. 

Gå därför … 28:19. Därför, att han getts all makt, kan vi gå ut och göra alla till hans lärjungarna. För det finns makt bakom orden. Missionsbefallningen är upprunnen från att han fått all makt. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Läs med mig – Matteusevangeliet Kapitel 26

Sista smörjelsen först … 26:7. Jesus smordes innan sin död. Det som brukar ske efter döden. 

Förråda … 26:14f. Judas förråder Jesus. På ett sett ett spel. Så kunde dom som vill komma åt Jesus skylla på honom.  Men det var så det var sagt att det skulle ske.

Måltiden … 26:17ff Förebilden till vår nattvard. Jesu ska inte fira den måltiden efter det att han firat den med lärjungarna förrän i himlen. Under den måltiden Blir det tydligt att Jesus vet vad som är på gång med Judas. 

Första nattvarden … 26:26ff. Varför ska vi äta denna måltid? För att minnas Jesus ända fram tills han kommer tillbaka och hämtar oss hem. 

Petrus utmaning … 26:31. Jesus förutsäger Petrus förnekelse. Vilket Petrus förnekar att så skulle ske. Vilket trauma för honom. Petrus vill ju definit inte det. Skulle tro att något liknande har hänt många och kommer att så ske. Petrus berättelse och erfarenhet hjälper många tänker jag. Det finns hopp. 

Kampen i Getsemane … 26:36ff. Inte konstigt att Jesus har denna kamp. Han inser att varje människas synd läggs på honom. Inte konstigt att han upplever ångest och svettas blod. En efter en av alla synder drabbar honom. Vilken kamp. 

Hålla sig vaken … 26:41,43. Att vara uthållig i bönekampen är inte lätt. 

Fängslas … 26:47ff. Märkligt att man inte tagit Jesus tidigare. Men det visar att den rätta tiden var inte förrän nu. Man kan tro att man har makten över tid och rum. Även i motgång har Gud taktpinnen. 

Stora Rådet … 26:57. Dom trodde att dom hade makten. Men den var bara lånad tull dom för en stund. 

Petrus förnekelse … 26:69. En av dom berättelse som nog har engagerat mig mest. Hans misslyckande. Hans upprättelse vid stranden. Kampen at stå för sin tro. Men också uppdraget han fick trots sitt misslyckande. Jag kan tycka att vi är i nutid så mycket tuffare med upprättelse och förlåtelse än Jesus handling mot Petrus. 

Ditt uttal avslöjar dig … 26:73. Vad har en kristen för dialekt? Petrus var känd att vara en Jesu lärjungarna. Är vi det?

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Läs med mig – Matteusevangeliet Kapitel 25

Att ha olja … 25:1ff Att vara upplyst. Att se. Att inte leva i dunkelhet. Oljan kan stå för att ha sin sak klar med Jesus. Att leva på ett sätt att man inte missar när Jesus kommer. Att inte hamna i det läget att inte ha olja – att komma vilse i tron att man inte hittar rätt. Vad får du för tankar på oljan i lamporna?

Talenten i ditt liv … 25:14ff. Gåva, det man fått sig anförtrott. Man kan mycket väl se till den ekonomi via har. Att förvalta det på rätt sätt. Att gömma eller inte använda sin gåva/talent till det det var ämnat för är inte enligt Guds tanke för våra liv. 

Dommen … 25:31ff. Utgången är tänkt att vara ja-sägande välkomnande. Har man i detta livet valt att dela gemenskapen med Jesus är detta en välsignad stund. Men ville man inte ha denna gemenskap är det ju en egen vald ”nej tack”. Så vem bestämmer denna dubbla utgång? Jo det är vi som människor. 

Det ni har gjort för en av mina minsta… 25:35ff. Tänk att Jesus värderar det så högt. Att det vi gör för den minste på denna jord har vi gjort för honom. 

Det ni inte har gjort … 25:41ff. Det är en tydlig bild av vår försummelse. Jesus tar det lika med att vi inte gjort det för honom. Tankeväckande. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag.