Läs med mig – Nehemja bok Kapitel 4

Ett rasande motstånd … 4:1-3;7-8 Man ska inte dra förhastade slutsatser att allt andligt bygge kommer möta hårt motstånd. För så är det inte. Men vi ser exempel rådet här. Och det får man räkna med. Tilltron till byggets hållbarhet är på minus. En räv skulle kunna få muren att falla. Inte heller är ett motstånd per automatik ett kvitto på att man är rätt. Men det kan vara det. 

Ropet till Gud … 4:4f ”Hör vår Gud” – till vem skulle dom gå om inte till Gud. Han hör våra rop också.

Då bad vi till Gud och … 4:9 Känner du igen det. Man bad medan man handlade. Man gav inte upp. Man tog fram en strategi under bön. Medan någon byggde på muren vaktade en annan (4:16). På så vis hade man ögonen åt alla håll. I det andliga bygget behöver vi ha flera fokus. En uppmuntra till oss att är Gud kallar oss in i ett nytt bygge att vi också är beredd på motstånd och har strategin för det. Minns när vi i Laxå hade ett ungdomscafe i församlingsvåningen bad samtidigt man i ett annat rum för ungdomarna och det som hände där. För dom troende ungdomarna som vill vinna sina kompisar för Gud. För alla besökare. På ett sätt en tvåvägesfront. Vi såg framgång under den tiden detta samarbete pågick. Så länge Josua hade armarna uppsträckta mot himlen hade armen framgång. Sänkte han dom vände det. Då hjälpte man Josua att hålla upp sina händer och man vann en seger. Nehemja hade en strategi att samla folket vid särskilda händelse. Man var utspridda på ett stort område. Liksom vi kan vara i staden där vi bor. När basunen ljöd skulle man samla där ljudet kom från. Där behövdes det extra hjälp. Eller där skulle dom ta skydd. 

Krafterna tryter … 4:10ff  Gruset var tungt. Men kanske var det oron över att ett anfall skulle kunna komma som var den största orsaken. Gruset blev, visst med all rätt men ändå, orsaken. Att då samla folket för att ingjuta mot blir en ledares viktigaste roll. Då gäller det att stå stadigt på visionens grund. Att få en vision är en sak. Att hålla fast vi den kan vara en utmaning. Att genomföra den kan vara knepigt ibland. Att slutföra den kan vara den svåraste delen

I det andliga bygget kan tider komma att man inte orkar. Du vet vart du ska. Du vet vad du vill. Men orken tryter. För det första: Det är inget konstigt. Klart att du kan bli trött. För det andra: Ge inte upp där. Backa lite. Hämta ny kraft (Jes 40:31). Ta nya tag och ta dig an uppdraget igen. När du backar hem lite har du tid och möjlighet att påminna dig om kallelsen och vem som kallat. 

Var inte rädda – tänk på Herren … 4:14. Att ha rätt fokus vid motstånd och rädsla. När rädsla smyger sig in kallelsen du har får du påminna dig om vem som kallat dig. Hur stor han är. Vad han kan. Den Gud som kallat dig är skaparen av universum. Han har all makt i himmelen och på jorden. Du har den bästa support du någonsin kan ha. 

Väl rustade … 4:18,23 Medan man byggde hade man sitt verktyg, sitt vapen och vatten på sig. Man var ständigt beredd. Tog sitt arbete på fulaste allvar. Bilden jag få av detta är att vi ska vara väl rustade. ”Verktygen” – uppdraget, det vi skall göra. ”Vapnet” – bibeln, väl förankrade i Ordet. Oj vad styrka det är att leva med den öppen.. ”Vatten” – bild på Anden. Anden som är vår hjälpare. Tredje personen i gudomen. Står i ständig kontakt med Fadern och Sonen. Svärdet (Ordet, bibeln) bundet vid höften.

När man skulle bekräfta en ed på bibelns tid la man handen nedanför någons höft. På samma sätt som man lägger handen på bibeln i en domstol när man går in under eden att tala sanning. Amerikanen håller handen på bröstet när han/hon svär trohetseden inför fanan. Man tänker att det är den övre delen av benet. Man gjorde detta när en underordnad avgav ett löfte till en överordnad, tjänare till sin sin herre, son till sin far. Ser du bilden. Svärdet hängdes på höften. Svärdet en bild på Bibeln. Vi, den underordnade till vår Herre som är överordnad. 

Vad säger texten till dig? Vad tar du med dig? Skriv gärna ner några tankar som du kan återvända till. Vill du reflektera med mig så är du välkommen. 

Läs med mig – Nehemja bok Kapitel 3

Att helga i den takt man bygger … 3:1 När Nils byggde bönhuset i Grästorp bad han och välsignade varje stock som lades till i bygget. Så varje del fick sin välsignelsebön över sig. Är nog ett av få husbyggen i vårt land som man bett så mycket för under byggets gång. Nehemja och folket bad när man satt en del i stånd

Bredvid … 3:2,4,5 osv. Bredvid, en efter en, byggde man upp muren och dess portar. Mitt ledord har alltid varit ’tillsammans’. Tillsammans kan vi utföra underverk. Ensamma är det klart svårare. Så varför göra det ensam? Jantelagens ’kan själv’ finns inte i Guds bygge. Visst, Gud skapa de allt med sitt ord. Men han skapa de människan att vårda sitt bygge. Han har gjort sig beroende av oss. Det är en heder och ära att få arbete bredvid dig. Bredvid är ordagrant ’vid deras hand’ – man stod nära varandra vid bygget. 16 ggr i kapitlet – tala om ett gemensamt bygge. 

De förnämsta … 3:5 Att vara för fin för att utföra Guds bygge är förmätet. Att kunna ”smutsa ner sig” för Guds bygge är något stort. Ingen är förmer än någon annan. ”Man ville inte underlåta sig till fysiskt arbete” – dessa var ledarna av tekoaiterna. Det visar på att dom ansåg sig vara förmer än andra. Brukar aldrig vara ett gott tecken. 

Sattes i stånd … 3:15 Ett av alla ställen detta utryck finns. Reparerade. Gjorde det brukligt igen. Fick sin funktion tillbaka. Det som gått sönder byttes till fungerande material. När ett bygge faller ur sin funktion behöver det återställas. Så även ett liv. När livet gått sönder kan vi tro att det är kört. Att det inte går att reparera och sättas i stånd. Tänk så fel vi kan ha. Ett trasigt liv kan bygga upp igen. Det kan komma i sin funktion igen. I det bruk det var ämnat för. När vi läser om krukmakaren i Jeremia 18 så gav inte mästaren upp. Han gjorde ett nytt kärl ’såsom han ville ha det’. Du kan känna dig misslyckad – men du blir ett nytt kärl såsom Gud vill ha det. Genom bibeln kan vi se hur det går i krasch på många olika sätt. Men förr eller senare, när det funnits omvändelse, reser Gud upp det igen. Så fantastiskt barmhärtigt av vår Herre. 

Vad säger texten till dig? Vad tar du med dig? Skriv gärna ner några tankar som du kan återvända till. Vill du reflektera med mig så är du välkommen. 

Läs med mig – Nehemja bok Kapitel 2

Då bad jag till himlens Gud … 2:4f. Mitt i samtalet bad Nehemja till Gud. Det är en lärdom. Att vi kan mitt i ett svårt samtal tex kunna be i vårt inre om Guds stöd och hjälp. Och där, i realtid, får vi vara med om att Gud hjälper och leder samtalet. Detta är stort. Att vila i att medan tiden går får vi gå på den impuls vi får. Att lita på den ledningen. Till och med att Nehemja våga sätta en specifikt tidsrymd för sin resa. Troligen rörde det sig om ett år. Notera kan vi också att det har nu gått 4 månader från det att han hade fått rapporten om Jerusalems förfall. Det går inte alltid så fort alltså innan vi kan gå åstad. 

Eftersom min Guds goda hand var över mig … 2:8 När Gud är med vilar det en välsignelse i uppdragen vi får och utför- När vi följer Guds maning och ledning. Att våga gå. Att våga hålla sig till planen. Att inte lägga till eller dra ifrån. Då går det framåt och det sker såsom det är tänkt. Jag tänker att detta är en lärdom som behöver sjunka in inom oss. 

Lite bättre än väntat … 2:9. Nehemja behövde inte åka ensam. Han fick folk med sg. Kanske var det lite bättre än vad han kunde tänka och önska. Men Gud kan göra långt mycket mer än vi kan drömma om eller tänka läser vi i Nya Testamentet. 

Tycka illa om att någon vill göra väl … 2:10. Visst är detta märkligt. Kanske berodde det på att Tobia såg att hans position förändrades nu. Tobia insåg nog att med att om Nehemja hade kungen som välsignade uppdraget så var han i kraft att lyckas. Ha med dig det i åtanke när du går på Guds uppdrag. Du har Kungen med dig. I Hans kraft kan du lyckas. 

Rekognosera … 2:12ff Nehemja behövde kolla läget. Hur såg det t? Vad kunde han vänta? Var det som det sagts honom. Han ville bilda sin egen uppfattning. Ibland behöver vi ta tid inför Guds kallelse att rekognosera läget. Inget fel med det. Jag tror det är då Gud kan tala mer specifikt med oss. Visa på utgångsläget. Skapa tro för uppdraget. Det är inte alltid läge att prata om det som rör sig inom oss. Jag tror att vi skall vara extra försiktig med vem vi pratar med om vad Gud berör oss med. Vad Gud lägger på vårt hjärta är respektfullt. Vad Gud kallar oss till. Ta det bara med den du har ett stort förtroende för. För du utlämnar dig helt i deras händer och omdöme. Men de kan bli dem som bär kommer bära dig i sina förböner. 

Vid rätt tid … 2:16ff När tiden var mogen berättar Nehemja om sitt uppdrag. Vad som låg bakom. Att det var förberett. Det är då det är som mest känsligt. Kommer han få med sig nyckelpersonerna eller inte. Och den kampen kommer vi hamna i. Den måste vi våga oss ut på. Fatta mod. Ja, där kan det gå fel. Men det kan också gå väldigt rätt. 

Låt oss stå upp och bygga … 2:18 Man var med på noterna. Det är i detta läge man kan gå. Men också ha kvar det momentet i minnet. För det kan komma tider då man behöver koppla tillbaka till starten för att fatta nytt mod. I denna bok syns det extra tydligt tänker jag. Starten är viktig. 

Motståndet … 2:19f. När man går på Guds order möter man inte så sällan motstånd. Så också för Nehemja. Det är då man behöver ha rätt fokus och rätt utgångsläge. Inte förlita sig på sin egen vishet och kraft. Nehemja visar vägen. Himlens Gud ska låta det gå oss väl” Dom visste att Gud skulle hjälpa dom att lyckas. Man visste sin position och den position dom som hånade dom hade. Ingen av dom hade någon laglig eller historisk rätt till Jerusalem. Det är ett bra utgångsläge vi kan ta sikte på. Att veta vår position i Gud. 

Vad säger texten till dig? Vad tar du med dig? Skriv gärna ner några tankar som du kan återvända till. Vill du reflektera med mig så är du välkommen. 

Läs med mig – Nehemja bok Kapitel 1

Vi börjar att läsa Nehemja bok tillsammans. Kanske blir det lite annorlunda för dig som följt denna serie med olika böcker i bibeln. Lite mer av ett studie än bara läsa och notera verser. Vi får se. 

Först lite bakgrund:

År 586 f Kr förstörs Jerusalem  och folkets förs bort till Babylon. År 537 f Kr återvänder den första gruppen av Judar till Jerusalem. Nehemja får veta att Stadens murar ligger i ruiner. Det som skulle skydda stadens invånare. Nehemja kan inte skaka av sig detta. Han måste göra något. Det är detta skeende i hans liv och likaså i Jerusalems historia. 

Det var inte bara staden som stod oskyddat. Så även templet. 

Kanske kan vår läsning påminna oss om vikten av att bygga gemenskap. Inte att stänga ute utan mer att skydda en gemenskap. Att bygget av en församling kan möta motstånd. Guds Rikes byggande i vår värld kan möta på hinder som kan bli förödande. Både som bygge och som byggare.

Tidsspannet är 445-432 f Kr

Till texten:

När jag hörde det satte jag mig ner och grät … 1:3f. När jag skriver detta (Januari 2022) förs det en debatt om att det är för lite klagan och gråt i våra gudstjänster. Hur det än är med det så gråter Nehemja. Han drabbas av folkets lidande. Drabbas!! Ber och sörjer under flera dagar. Vi kan se nöd och lidande. Men hur drabbas vi av den? Nehemja visar på vägen – vid svårigheter vända sig först till Gud innan man går vidare. Det är där vi hämtar resurser, till kraft och fantasi att lösa problemen. ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet ….Matt 6:33) Bön och handling behöver gå hand i hand. En bra påminnelse i livet.

Håller fast vi ditt förbund … 1:5. Det stora med Gud är att det förbund han sluter med ett folk håller han. Även om det historiskt sett har fått ta kortare eller längre paus. 

Bekänner de synder … 1:6 Nehemja Går in under sitt folks synder. Bekänner dem. Inser att det finns orsaker till varför det blev som det blev. ”Även jag …” Nehemja smiter inte undan. Här finns nyckeln – omvändelse, förlåtelse och upprättelse. Kärnbibeln uttrycker det: Låt dina öron vara uppmärksamma

Nehemja påminner Gud … 1:8f Gud skulle skingra folket på grund av deras handlande. Men det fanns en annan väg om folket omvände sig. Gud skulle samla om dom igen. Även om de var förskingrade låååångt bort. Och föra dem tillbaka. Detta är stort. Det finns alltid en väg tillbaka vid en omvändelse. Kärnbibeln i vers 9 säger: ”… och håller mina stadgar och gör dem (lever ut dem i era liv)” – lever ut … 

De som har sin glädje i att frukta ditt namn … 1:11 Nehemja vädjade för de som fruktade Gud. Att Gud skulle höra, lyssna och rädda. 

Låt din tjänare ha framgång … 1:11 Skulle uppdraget lyckas, det Nehemja ville göra, måste Gud bistå honom. Att kung Artashastas skulle bemöta hans önskan positivt. Att resan skulle gå bra. Att hela uppdraget skulle välsignas och beskyddas av Gud. Skulle tro att du har samma längtan som jag – ”Gud Låt din tjänare ha framgång”. Vi uppmuntras att lägga fram våra planer inför Gud – löftet är då att dom ska ha framgång. I egen kraft och eget initiativ kommer det inte att lyckas.

Nehemja var vid denna tid munskänk hos kungen. [En munskänk fanns i kungens närhet och fungerade som en livvakt. Bland uppgifterna var bland annat att kontrollera leveranser av mat och vin, besöka leverantörer och även provsmaka mat och dryck innan kungen åt. Så att kungen inte skulle bli förgiftad tex. 

Vad säger texten till dig? Vad tar du med dig? Skriv gärna ner några tankar som du kan återvända till. Vill du reflektera med mig så är du välkommen. 

Läs med mig – Ordspråksboken Kapitel 31

Lemuels ord … Vad fastnar du för?

Stå upp för de svaga … 31:8f Är det någon som behöver vårt stöd är den som är svag och fattig. Det finns människor som saknar detta stöd. Har du någon i din närhet som är drabbad?

Hustrun … 31:10ff Att bära sitt hem är stort. Menar att det är både mannen och hustruns ansvar. Men det finns något stort över er kvinnor. Ni har ett ansvar som sträcker si långt bortom er egen bortre gräns. Jag menar att någonstans ifrån får ni kraft som verkar vara mer än ni egentligen inte skulle orka. Men ni orkar ändå. Ni är verkligen ett föredöme i mycket. 

Så har vi avslutat ytterligare en bok. Hoppas att det har välsignat dig på något sätt. Här hade jag tänkt avsluta detta men  men ….. Det är svårt att sluta när man väl har börjat. Lovar inte att vi ska läsa hela bibeln ihop. Men en bok till blir det. Det blir Nehemja bok. Sen får vi se. Kanske har du någon önskan….

Läs med mig – Ordspråksboken Kapitel 30

Agurs ord … Vad fastnar du för?

Allt Guds Ord är rent från slagg, Han är en sköldmör dem som flyr till honom … 30:5. Kan det finnas en bättre väg än att leva nära Guds Ord? Det är ingen senväg inte heller en genväg. Det är en smart väg.

Vad har du lärt dig? …30:3 Det jag tänkte när jag läste detta kapitel är att vi kan se oss tillbaka och inse att vi inte tagit fasta på tiden och lärt oss det vi skulle behöva lära oss. Hur mycket av vår tid lägger vi på att lära känna Gud? Förstå Hans ord? Få del av Hans vishet? Bli lik honom? Skulle tro att du känner som jag gör. Att hela den processen hade kunnat varit bättre. Troligen vad vi än gjort i detta kan vi inse att vi kommit till korta. Men sak kan vi göra åt det. Att från och med nu skapa bättre förutsättningar att läsa, förstå, bli inspirerad av, skapa vishet ifrån och det är att läsa mer ur världens bästa bok. Umgås med världens bästa Gud. Låta sig påverkas av den Gud som skapat oss. Från och med nu. Det som ligger bakom kan vi inte påverka. Men härifrån och framåt kan vi påverka. 

Läs med mig – Ordspråksboken Kapitel 29

Ordspråk av Salomo som har samlats ihop Hiskias män … Vad fastnar du för?

Den rättfärdige känner de fattigas sak … 29:7 Det verkar som att rättfärdighetens frukt är bla att se och förstå de fattigas sak. Kan vara en tankeväckande tanke ….

Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning … 29:18 Uppenbarelse kan också översättas med Vision. ”Utan vision blir folket tygellöst” säger en översättning. Bibel 2000 säger ”Utan profeter förvildas folket”. Kärnbibeln skriver: ”’Där det inte finns någon profetisk uppenbarelse (vision, klarsyn, ingen uppenbarelse om Gud och hans ord) , där släpper folket sina hämningar (behärskning, självkontroll, återhållsamhet) , men den som håller undervisningen [följer Guds instruktioner – hebr. Torah] , han är välsignad (lycklig, avundsvärd) . ’ Jag tänker att detta är ett givet bönemän för den församling du är med i. Att det finns sanna profeter. Att dessa får utrymme. Att de profeter som finns är måna att leva efter Guds ledning. Träna sin lyhördhet och förstå med fingertoppskänslighet

Av Herren får var och en sin rätt … 29:27. Om du känner att du inte kommer till din rätt, att du inte får det erkännande som du borde, Helen kommer att inom sinom tid ge dig den rätten. 

Läs med mig – Ordspråksboken Kapitel 28

Ordspråk av Salomo som har samlats ihop Hiskias män … Vad fastnar du för?

Den som söker Herren förstår allt … 28:5 Vilken utmaning det finns i denna vers. Man får sig en tankeställare.

En pålitlig man får mycket välsignelse … 28:20. Pålitlighet är någon som man kan lita på. Som står fast. Är ingen vindflöjel. En sådan person är fantastisk att ha som vän. Gud ser detta med välbehag. Så när du står rak och det ibland inte tas väl emot – kom ihåg, det är välbehagligt för Gud. 

Läs med mig – Ordspråksboken Kapitel 27

Ordspråk av Salomo som har samlats ihop Hiskias män … Vad fastnar du för?

Ta inte ut något i förskott … 27:1 Vi kan ana om morgondagen men vi har den inte igår. Den kommer. Först då kan vi veta något om den. 

Låt någon annan berömma dig … 27:2 Att berömma sig själv och ge sig själv ära är inte en bra väg att gå. Låt andra göra det när så är möjligt. 

Järn skärper järn … 27:17 Ibland ser vi varandra som ett hot. Men jag tänker att vi människor kan var som dess järn. Möjligheten till det blir möjligt beroende på attityden mot varandra. 

Prövas genom sitt rykte … 27:21 Tankeväckande tycker jag. Falska rykten kan då bli förödande.

Läs med mig – Ordspråksboken Kapitel 26

Ordspråk av Salomo som har samlats ihop Hiskias män … Vad fastnar du för?

Som sparven far iväg och svalan flyger bort. Så far en grundlös förbannelse förbi … 26:2 Tänker att detta är vist att hålla kvar i minnet. Så lätt att bli sänkt av andras ord över sitt liv.

Jag skämtade bara … 26:18 Tänker att detta sker då och då. Man tror att man är rolig. I själva verket är det ett förödande sätt att vara. Det är varken roligt eller ett klokt beteende. Det svåra med detta är att den som gör detta verkar inte förstå skadan vederbörande gör. 

Den som gräver en grop faller själv däri … 26:27 Ett ordspråk som vi hört många gånger. Det är intressant att den grävande parten inte förstår det redan vid första spadtaget.