Vart är Guds hus?

2 Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot!
3 Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, min själ och min kropp jublar mot levande Gud.
4 Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig,där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud.
5 Saliga är de som bor i ditt hus, de lovar dig ständigt.

Psaltaren 84:2-5Svenska Folkbibeln (SFB)

En bild av vart Gud bor är i himlen. En värld Bibeln beskriver. Inte minst tydlig då Bibeln beskriver Jesu himmelfärd tex. 

En annan bild är att Gud bor i sin skapelse. När jag hade mina skogspromenader i bön kunde jag på ett särskilt sätt uppleva att Gud var där. Det visade sig att min gode vän och gjorde sin färd genom samma skog. Han sa vid ett tillfälle ungefär så här: ”Det vet väl du att Gud bor i vår skog!”  Han hade gjort samma upplevelse. 

Samtidigt ger Bibeln en bild av att Gud bor i dig och mig. T.o.m att vi är hans tempel. Tänk att han kan tänka sig att bo i oss. 
Det finns ett gammalt uttryck dom säger att Gud är allestädes närvarande. Alltså finns över allt. 

Ibland tolkar vi det att då behövs inte kyrkan och gudstjänsten. Lika lätt har vi nog också kunnat säga att det är bara i kyrkan Gud bor. 

Jag skulle vilja säga istället det öppnar för bara fler viktiga mötesplatser med Gud. I kyrkan då gudstjänsten ger oss något genom direkt möte med honom eller genom någon annan. Likaså när vi går i skogen eller till jobbet, sitter i bilen eller är med vännerna.

Enkelt sagt skulle man kunna säga att Gud är där du är. För han älskar att vara med dig. Vill vi så kan han liksom flytta in permanent. 

Då blir du och jag en ljuvlig boning. Salig betyder bla lycklig och välbefinnande. Ingen dum känsla att få ha när Gud ger sig till känna inom oss.