Gå in i din kammare

Att gå in i sin kammare kan ju handla om att gå in i sitt sovrum. Att tex förbereda sig för natten och lägga sig för att sova.

Politiker brukar kunna finnas i en kammare. Där man diskuterar och fattar beslut. För hade vi det så i vårt parlamentet.

I SAOL står det för ett litet rum. Och kanske är det så att just det lilla rummet är ett speciellt rum för någon.


”…. när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.”
‭‭Matteusevangeliet‬ ‭6‬:‭6‬ ‭SFB15‬‬


Denna kammare beskrivs som ’ditt mest privata rum’ eller ’din skattkammare’. Det är där du skall umgås med Gud. Orden som används har riktningen av förtrolighet med Gud. Alltså en stund av innerlig gemenskap på det privata planet. Där du samtalet intimt med Gud. Inte för den stora allmänhetens beskådning.

Där, i din kammare , får du och Gud ha ert samtal ostört. Och jag tror att det samtalet är idag ett av dom viktigaste samtalen vi kan ha. Ja, till och med det viktigaste.

Handen på hjärtat, visst pratar vi rätt mycket både du och jag. Kanske för oss själva till och med. Men ett samtal vi skulle behöva prioritera är kammarens samtal. Vi har många viktiga samtal och kammarens samtal är först i tur där tänker jag.

Det känns som att det är en tid nu där vi skulle behöva gå in i kammaren lite oftare. Ta en stund för det lågmälda samtalet med Gud. Ta tid att lyssna in. Ta tid för att samtala igenom läget med vår Far i himlen. På riktigt. Eller som en vän skulle ha sagt: ”på riktigt riktigt”.

Jag tror på den gemensamma bönen också. Den kan ha inslag av kammaren den också. Då vi kommer samman och ber om dom djupa frågorna som just där och då verkar inte ha några svar. Så får denna stund locka fram svaret som tiden verkligen behöver.

Jag tror dock att det är en tid av att Gud behöver låna våra öron i ett mer försiktigt samtal där orden inte störs av brus. Där i Guds skattkammare får han välsigna oss var och.

Stäng din dörr – en kammare kan ju vara ensamhet i skogen så att stänga dörren kanske mer handlar om att stänga av/ute det som kan störa. Stänga av möjligheten att bli störd. Koppla bort mobilen, internet och andra media som vill ploppa upp med sina notiser.

Gå in i din kammare. Det är en som väntar på dig där.


Idag ber vi för riksdagsman : Tobias Andersson (SD)