Guds kärlek sippra in

Guds kärlek sippra in….

Orden är hämtade ur psalm 51 i versionen The Message. Hela texten säger:

Gud missar aldrig någonsin ett liv där hjärtat har spruckit så att kärlek kan sippra in

David hade misslyckats i livet. Trampat rätt snett. Inser sitt misstag och i sin brustenhet kommer han och ber om upprättelse.

Det finns många sätt som våra hjärtan kan spricka. Tror inte att det bara handlar om felsteg. Du som just nu kan uppfatta som att ditt hjärta spruckit av någon anledning får vila i detta. Det kan vara något inom familjen. Det kan vara yttre påverkan. Någon har handlat fel mot oss. Något närgånget har sårat oss djupt som upplevs som att hjärtat spruckit.

Bibelns hälsning blir barmhärtigt vackert. Där vårt hjärta spruckit kan Guds kärlek sippra in. Så din spricka som blir så känslig blir vägen in för Guds kärlek. Mitt i det söndriga kommer Guds helande kärlek in. Mitt i det tillstånd man tror att det blir svårt med en helande förändring. Sorgen är liksom för stor.

Guds kärlek har en förmåga att hela hjärtan som spruckit. Samma förmåga kan ge ny framtidstro. Så sprickan blir vägen in i nytt liv med en historia som helats. Det är gott.

Man finner att det finns en väg vidare där man tidigare trodde det var en återvändsgränd. Där öppnar Gud nya vyer med nya vägar som följd. Så stor är Guds kärlek.


Idag ber vi för riksdagsman Daniel Helldén (MP)