”Vi är dom sista som kan göra något åt det….”

Obamas tal på klimatmötet i Paris är viktigt. 

”Vi är den första generationen som påverkas av klimatförändringarna och den sista som kan göra något åt det”

Han sa också ….

”Ingen nation, stor eller liten, rik eller fattig, är immun mot vad klimatförändringarna innebär”

Detta är så viktigt. Den tonen är viktig på klimatmötet. Hoppas att varje deligat har sina barn, barnsbarn och barnsbarnsbarn för ögonen i varje samtal och i varje beslut.