En tanke för dagen – någon gläder sig över dig

För många år sedan kom jag till en utbildning. Vi satt i små grupper med vår ledare som skulle följa oss under studietiden. Det var en kurs som skulle vara en vecka vid tre tillfällen.

Minns att vi alla fick ett kort av henne. Hon sa att hon hade bett för oss alla personligen. Nu ville hon ge oss ett välkomstord. Jag fick en bibelvers från Sefanja 3:17.

Seganja 3:17

HERREN, din Gud, bor i dig en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.»

Den versen var vad jag behövde just då. Var trött och sliten och kände mig lite tilltufsad.

Den versen vill jag ge dig idag.

Gud gläder sig över dig. Du kanske inte känner dig som någon hjälte men i hans ögon är du det. Och han är en hjälte som frälser och räddar dig. Han älskar dig stilla och varmt. Sen fröjdas han över dig med jubel.

Visst är det gott?!

Gud gläder sig över dig!!