Ändrat perspektiv

När vi växer upp skapas det perspektiv vi får. Vi lär oss mönster. Vårt sätt att agera skapar ut det sätt vi växer upp. I lär oss att se på saker från ett visst håll

Rätt ofta är vi rätt låsta i våra olika perspektiv. Vi gör som vi brukar. Tolkar som vi brukar. Tänker som vi brukar. Tror oss veta hur saker och ting är och blir.

Så händer det något som kullkastar det mesta. Det blir helt annorlunda. Vi tror inte det kan bli så illa men så blir det värre än vi trodde. Det som förr var dåligt kan nu vara riktigt bra. Det som för uppfattades som lågt är nu tillräckligt. Det vi förr ansåg vara ett måste är nu mindre viktigt.

Det som nu händer ändrar perspektiv. Denna pandemi sätter ett annat fokus. Det finns viktigare saker som förr ansågs inte värt att satsas på. Värderingar ändras. Ibland totalt.

Tänk att det måste hända något som skakar om oss för att vi ska inse vad som egentligen är viktigast. Det vi förr såg ser annorlunda ut idag.

Det nya perspektiv på livet som nu växer fram kommer för evigt se annorlunda ut. Värderingar har ändrats. Det kommer inte vara sig likt. I mångt och mycket tror jag det som nu växer fram är något bra. Vägen dit var dyrköpt. Men vårt ändrade perspektiv kommer att påverka oss gott i grunden. Vi har fått nya ögon. Nytt sätt att se. Nytt sätt att värdera. Känns nästan som att ett filter tagits bort och vi ser klarare.