Han är som ett träd planterat vid vatten….

Salig är den som inte följer

de gudlösas råd,

som inte går in på syndares väg

och sitter bland föraktare,

utan har sin glädje

i Herrens undervisning

och begrundar hans ord

både dag och natt.

Han är som ett träd,

planterat vid vattenbäckar,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv inte vissnar.

Och allt han gör, det lyckas väl.

Psalms 1:1-3

Att placera sitt liv rätt är en förutsättning för att det ska bli ett välsignat liv. Jag tänker inte att det innebär per automatik att vara rik. Ha ett arbete, bil och allt det som vi ofta tänker på som hör ihop med ett bra liv.

Nej, det handlar mer om att det liv jag lever är ett gott liv på djupet. Ett liv som lever i en högre harmoni.

Skrev om genvägar för en tid sedan. Ofta vill vi i detta ta genvägar. Vi vill komma till en snabbare lösning och tillväxt. Vi hoppas och tror att vi snabbt kan få en andlig tillväxt. Jag ska inte döma ut Guds möjligheter att ge det. Men dessa verser visar mer på vad jag tror att det handlar om. Liksom trädet står där och växer över tid så växer också vår tro och tillit till Gud över tid. Den tid vi låter den växa. Genom att vi är planterade vid vatten. Alltså har vår glädje i Guds ord och gemenskap. Liksom trädet växer och bär frukt kommer vi att göra det.

Så vår stora utmaning är att bli där. Vara där. Läsa där. Be där. Vi får det inte genom att jaga oss fram till olika platser där vi uppfattar det som extra välsignat. Vi får det vid det stilla vattnet intill Guds levande ord och närhet. Där gör han något med oss.