En tanke för dagen – hoppet

Man brukar säga att hoppet är det sista som sviker oss. Vi i grunden ett hoppfullt folk. Vi hoppas gärna.

Hoppet är något som drar oss framåt. Det liksom får oss att längta framåt till något. Det finns en energi i att hoppas.

Ibland kan hoppet göra att vi skapar inre bilder om det vi ännu inte kan uppleva. Vi skapar en bild om något som vi så gärna ska bli. Det blir nästan som att det redan nu finns men ännu inte är.

Synonymer till hopp är: förlitan, förtröstan, förhoppning, förväntan, lit, tillförsikt, ljusglimt och utsikt.

Synonymerna talar sitt tydliga språk vad ett hopp är.

Hoppet kan ha olika tidsaspekter och slutmål.

Ibland handlar hoppet om att klara dagen som inne är. Hoppet att klara sig igenom nuet.

Ibland handlar hoppet om att hoppas på en förändring.

Ibland handlar hoppet om att jag vill att något ska ske.

Denna söndag visar också på ett hopp som sträcker sig längre än detta livet. Hoppet om himlen. Det ger en annat djup i livet än det som relaterar till nuets kortare perspektiv.

Vad hoppas du på idag? Ge hoppet plats.