Framåtblick

Dag Hammarskjöld lär ha sagt:

Pröva inte vart varje ditt steg tar dig: endast den som ser långt hittar rätt

Kan ligga en del sanning i det. Att titta precis framför varje steg kan visserligen hjälp för just nuet. Men att ha blicken fäst långt fram är en annan sak.

Det är lättare att gå vilse när man ser mest ner på sina fötter. Man behöver åtminstone då och då lyfta blicken mot horisonten.

Det är som att en blick långt fram drar oss fram åt det hållet. Vi vet vart vi ska. Vi leds dit.

Det är på det sättet vi upptäcker faror fortare. Så att vi kan parera vår väg.

Det är då vi har lättare att hitta ljuset. När vi på något sätt vandrar i dunklet av olika skäl så behöver vi hitta ljuset. Att då upptäcka det så tidigt som möjligt hjälper oss. Vi dras då fram mot ljuset. Samtidigt upplevs inte mörkret så mörkt längre.

..den som ser långt hittar rätt

Våga lyft blicken. Våga se bort i från närhetens faror. Se över dom och in i framtidsljuset.

Kanske blir då dina steg fastare och du snubblar mindre. Ja, det blir lättare att gå framåt när vi fäster vår blick lite längre fram.

Till sist en vers från psaltaren 68

Lovad är Herren!

Dag efter dag bär han oss,

Gud är vår frälsning.