En tanke för dagen – dit tanken går följer personen efter

Dit tanken går följer personen efter…..

Någon annan har formulerat det så här:

Vi blir det vi fokuserar på

Om det är sant blir vårt tankemönster rätt viktigt.

Man skulle kunna fundera så här också….

Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Det verkar ganska klart att vårt tankeliv styr våra liv mer än vi kanske tror. Det kan vara av värde att fundera lite över vad vi tänker. Att välja tankar är väl inte det enklaste. Dom verkar ju komma och gå som dom vill. Vi kan inte styra dom så mycket. Men vi kan bestämma vilka tankar som ska få bygga bo i oss. Då kan tankelivet föra oss fram till en bra livsstil och livssituation.

”Gör er inga bekymmer….” Allt för många gånger skapar vi bekymmer som inte finns. Som aldrig kommer att uppstå. Kanske är det så våra liv påverkas. Låter vårt tankeliv fyllas av ‘bekymmertänk’ så förs vi på något sätt in i det.

Om man sitter och längtar efter kaffe tex blir det lätt så att man till slut går och sätter på kaffet.

Om man tror sig om något att utföra eller skapa kan den tanken föra oss långt. Vi får ett inre driv till något. Om inte det fungerade skulle vi tex inte ha så många uppfinningar. Inte ha så många praktiska lösningar.

Så vad drömmer du om? Vad längtar du efter? Vad skulle du vilja hända?

Låt det tänket slå rot och låt det göra något med dig. Det kan föra dig långt.