Att se bortom …

Ha du tänkt på vad svårt det kan vara när ”murar” reser sig framför oss. När vi möter någon form av motstånd eller någon som är mindre kul emot oss.

Då kan det vara svårt att se bortom det. Det är som att ögonen dras som en magnet till det oroliga. Får svårt att komma förbi det. Det liksom får för mycket plats.

Då behöver vi hjälp med att se bortom. Som att våra ögon ser runt det eller över det liksom. Då kan det visserligen ”stå i vägen” men ändå inte hindra. Som att vi ser igenom det. Det får inte vårt fokus. Tar inte vårt intresse. Och suger inte ur vår energi.

Ibland tror jag vår Herre vill sätta skygglappar på oss. För att hjälpa oss att undvika saker som är negativa.

Tänker att då har vi lättare med tålamodet. Lättare med överseendet. Lättare att inte belasta oss fel och ta på oss sådant vi inte ska ta på oss.

Att se bortom är att tänka gott om folks uppsåt. Att man vill inte något ont.

Att se bortom är att ge rätt saker vår uppmärksamhet.

Att se bortom är att inte snubbla så att vi faller på livsvägen.

Att se bortom är att inte dränera sin energi.

Att se bortom är att se det som ligger bakom och som kan förklara varför det blev som det blev.

Att se bortom är som att be Gud göra ett under bakifrån den som kanske var mindre trevlig mitt oss. Så berör han personen från det håll garden inte finns.

Att se bortom hjälper oss att gå vidare utan att dra med sig allt i ryggsäcken.

Att se bortom hjälper oss att se klart. Att inte få tanken grumlad.

Gud hjälpe oss att kunna se bortom.


Idag ber vi för riksdagsman Samuel Gonzalez Westling (V)