Gud är i morgondagen

I Josua 3:5 kan vi läsa…

Och Josua sade till folket: ”Helga er, för i morgon ska HERREN göra under bland er.”

Gud som är i morgondagen vill hjälpa oss att leva i nuet och ha ett framtidsperspektiv i nuet och vara bredde på vad morgondagen har i sitt sköte.

Texten talar om att Gud har något för oss i morgondagen som vi behöver göra oss redo för idag.

Kanske vi mest låter Gud överraska oss med vad han vill. Alltså att vi inte förbereder oss på vad som eventuellt kommer.

Möjligen utgår vi ifrån att det är omöjligt att veta eller så har vi inte tid eller möjlighet att söka det.

Jag tycker mig se en poäng i versen…. ”Gör er beredda för i morgon händer det något. Något som ni behöver vara förberedda på.

Det finns naturligtvis en fortsättning på vad det var som hände. Det får du gärna läsa vidare om. Men min poäng är att detta har en vidare dimension.

Att det Gud vill göra i våra liv har en startsträcka. Den handlar om att göra sig beredd. ”I morgon” var när detta skrevs verkligen i morgon. I vår kontext tänker jag att det kan vara i morgon eller i närtid.

Själva poängen är att-göra-listan sig beredd och mottaglig för vad Gud vill göra.

Vill du det? Jag tror det är en nyckel för våra liv. Kan helt enkelt vara det som behövs för att det ska bli möjligt. Din och min förberedelse i att ta emot från Gud.

Väl värd en reflektion en dag som denna….

Ps Du behöver inte vara rädd för morgondagen. Gud är redan i den och tar emot dig in den. Han välkomnar dig in i morgondagen och går med dig. Han vet vad du kan möta och vill hjälpa dig igenom den. Ds