Nätkränkning

Ser reklamen från ett företag inom kommunikation. Det handlade om nätkränkning. Enligt bolaget kan det vara tex mobbning eller bilder.

Man påstår, säkert med all rätt och kanske till och med i underkant, att 1 av 5 flickor upplevt att man kränkts via nätet. Elaka kränkande meddelanden, ryktesspridning, manipulerade bilder mm.

Men följer man en chatt bland vuxna kan det lika gärna vara kränkande där med med en rätt dålig attityd. Så det är inte bara barn som använder sig av nätkränkning. Finns i alla åldrar.

I det skrivna textandets hemliga anonymitet är det , för somliga, fritt fram att säga vad man vill. Kränka till höger och vänster, och tycka att det är dens rättighet. Man har ingen känsla för vad det för med sig.

Ibland undrar jag hur det kommer sig att somliga tar sig rätten att göra ner någon med sina ord. Ord som kan skada för lång lång tid.

Men allt för ofta väljer vi bara att möta det med tystnad. Som att den metoden skulle tysta den som kränker. Jag tvivlar på att det funkar. Man behöver nog andra metoder.

Det är likadant när man möter attityder och handlingar som lutar åt rasism och mobbing av människor på grund av att man anser att som är annorlunda. Sådan kränkning kan aldrig tystas med att vi blundar. Det krävs mer. Man behöver säga att

Det är inte okej

Vi behöver på något sätt möta dessa med ett tydligt adresserat budskap att det är inte okej. Om vi inte tillsammans sätter ner foten och i enad front går emot det så blir det nog tyvärr ett tyst ”okej” är jag rädd.

Jag är så tacksam att jag tror på en Gud som älskar alla människor. Tänk om vi kunde bli mer och mer lik honom i detta


Idag ber vi för riksdagsman Marléne Lund Kopparklint (M)

Läs Jobs bok med mig – Kapitel 29

Guds lykta över mitt liv … Detr är en vacker beskrivning av att leva under Guds ljus. Kanske kan den tanken få landa lite i oss. Att gå fram i Guds ljus är så barmhärtigt gott. Tänker på psalmens ord … Dit ord är mina fötters lyckta och ett ljus på min stig.

Att jämföra .. Job jämför det han nu går igenom med det liv han hade innan. Hans inflytande har egentligen ingenting med det lidande han går igenom. Men man kan ana att rikedom också ger makt och inflytande. Vi har ett märkligt sätt att bedöma varandra . Lyssnar du mer till den som är välbeställd? 

Rikedom och framgång … Job hänvisade till sina lövträd och sin boskap han hade. På den tiden mätte man rikedom och framgång i detta.  

Högmod … Handbok för livet skriver … ”Jobs enda svaghet under samtalen är att han kommer farligt nära högmod. ” Att tro för mycket om sig är en lätt snubbeltråd.

Kan Job ha varit en domare? … På det sett som Job beskriver sig har många dragit slutsatsen att han var en domare eller jurist. På denna tid var det oftast ett hedersuppdrag man hade vid sidan om. Kanske på deltid. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Läs Jobs bok med mig – Kapitel 28

Att äga vishet … Job lyfter något mycket viktigt. Vad är rikedom i relation till vishet? Det finns större värden än rikedom. Visst är pengar viktigt för att överleva. Men i vilken grad? Till vilken gräns?

Herrens fruktan … Ett begrepp som lätt missförstås. Fruktan är för många rädsla. Att vara rädd för Herren är inget som ligger i detta. Det handlar om respekt. Djup energi förståelse för den strået Han är. Det gör att man möter inte Gud hur som helst. Man slarvar inte med den gemenskapen. Man har djup respekt för gemenskapen med Gud. Det är visheten i denna fruktan. 

Fly det onda … det är att ha förstånd. Och att använda det förståndet är att man flyr och tar avstånd till det onda. Man vill inte leva på ett ont sätt. 

Vishet skall sökas på rätt ställe … Job menar att den söker man inte bland människor. Hur man än värderar upp vissa människors visshet räcker det inte till mot Guds vishet. Den som är vis vet det. 

Vart hittar jag Guds vishet? … Den hittar jag i bibelns blad. Den hittar jag när bibelns ord får befruktas av Andens inspel läsandet. 

Fruktan … Handbok för livet skriver: ”Det betyder att visa respekt och vördnader Gud och förundras över hans makt och majestät. Det är med Gudsfruktan all sann vishet börjar.”

Har du några tankar om detta avsnitt?

Du ska bli något men inte tro att du är något

Hörde den kommentaren på radion. Och visst ligger det något i detta.

Kan det bero på jantelagen? Kan det bero på den svenska avundsjukan? Kan det bero på att vi gärna inte ser att någon är bättre än oss?

Man uppmuntras genom livet att bli något. Men när man väl blir något får man allt för ofta höra ”du ska inte tro att du är något”.

Jag kan bli lite bekymrad över sådant. Det är som att vi inte kan glädjas åt andras framgångar. Att vi har svårt att förlika oss med att andra kan lyckas bättre. Som att vår egen identitet får en törn och hamnar i sämre dager.

Istället borde vi uppmuntra och lyfta fram varandra istället . Att ge vår uppmuntran som gör att andra växer.

Vad vill du bli? Får man ställa den frågan? Ibland gör vi oss lite lustiga och undrar vad vi vill bli när vi blir vuxna. Kanske för att vi har för mycket jante i oss.

Vad är det som Gud har lagt ner speciellt i dig? Vilken gåva har du fått? Vem är du då? Gud älskar när du blommar ut i den kallelse du har över livet. För det vilar något speciellt över dig. Något som är ämnat att blomma ut. Så våga släpp fram det. Hamna inte i bakvattnet av ”du ska inte tro att du är något”. Våga dig fram i en ödmjuk känsla och bli något i det som du redan har nedlagt i dig. Det är du tänkt för.


Idag ber vi för riksdagsman Katarina Luhr (MP)

Fågelkvitterväder

Fågelkvitterväder fr HerreGud&Co

Fågelkvitterväder är ju något helt fantastiskt väder. Jag skulle påstå att fågelkvitter är något vi behöver överallt.

Skulle vilja påstå att vi behöver mer av Fågelkvitterväder i relationer. Mer av det i vår inre värld. Mer av det i grannskapet. Och väldigt mycket mer i våra städer. Inte minst i min egen stad som Eskilstuna.

Fågelkvitterväder gör något med oss

Jag vill påstå det. För tänk efter. När vintern börjar gå över till vårvinter och tangerar våren. Då fåglarna börja sjunga. Då värms våra hjärtan lite extra. Vi börjar ana islossning. Vårkänslor väcks. Och det vet vi ju vad det kan innebära. Relationer blir varma. Man börjar se på varandra på ett nytt sätt.

Fågelkvitter är en vacker sång som slår an något inom oss. Slår an en ton som vårt inre älskar. Och kanske är det en del av det som behövs för ändra på den våldsvåg av hat vi möter just nu. Man kan inte såra den man älskar helt enkelt.

Fågelkvitterväder är ett språk vi behöver lära oss. En sång vi borde kunna utantill. Ett sätt att leva som värmer andra.

Så mer fågelsång till vår värld. Låt den ljuda överallt.


Idag ber vi för riksdagsman Ulf Lindholm (SD)

Läs Jobs bok med mig – Kapitel 27

Jobs samvete … var rent. Det vidhåller han fortfarande. Ett rent samvete får man genom Guds förlåtelse och genom att leva ett rättfärdigt liv. 

Anspråk på rent liv? … Vi kan inte, likt Job, göra anspråk på att vi är alltigenom syndfria och rena. Men vi kan göra anspråk på Guds förlåtelse. Genom vår bekännelse får vi del av Guds förståelse. 

Rentvå … Job bad hela tiden att Gud skulle rentvå honom. Han ansåg sig inte ha gjort något fel. Han kunde inte se att han förtjänade att Gud skulle skaffa honom.

Försvarstal … Den del vi nu är inne i är Jobs slutliga försvarstal. Kapitel 27-31. Det skall bli intressant att läsa hur han formulerar sig. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Vara uppkopplad

Mycket har skrivits om att vara uppkopplad. Många kan klaga över det osociala beteende vi utvecklat genom mobilens inträde i vår tid. Och det är ju klart, när man ser hur det kan se ut i personalrummet ibland kan man kanske undra lite. Man sitter vid samma bord men alla har sitt fokus på mobilen.

Men det finns trots allt något positivt. Man är beredd på att det kommer något via den sociala kanalen. Man in få reda på saker och ting man annars missat. Så att vara uppkopplad är inte bara negativt.

Det blir en bar bild för mig när det gäller att vara uppkopplad mot himlen och Gud. När vi har vårt fokus till honom finns det goda förutsättningar att vi inte missar något av det han vill ge oss. Vi missar inte heller det han vill säga till oss .

Det finns ju talesättet att man blir som man umgås. Och det ligger väldigt mycket i det. Genom att vi är uppkopplade till Gud påverkas vi positivt av honom. Det blir liksom följden. Frukten av uppkopplingen liksom.

Med tanke på allt gott han står för, dom goda egenskaperna han har i sin karaktär tex säger vi ju inte nej till att få, eller hur?

Det är genom denna uppkoppling vår tro växer. Vår tillit befruktas av att han får visa oss vem han är och vad han kan göra. Likaså hoppet – hoppet om en evighet. Betänk vem han är – när man då blir som man umgås – vore det inte så dumt då att vara uppkopplad? Jag tänker att det är den bästa uppkopplingen vi kan tänka oss.

Så koppla upp dig mot himlen. Det kommer gör dig gott.


Idag ber vi för riksdagsman Eva Lindh (S)

Läs Jobs bok med mig – Kapitel 26

Att ge råd … Job undrar över Bildads råd. Dom han gett och inte gett. Man kan reflektera så här långt i Jobs bok om de råd han fått är verkliga råd.  Det väcker en stor respekt inför våra samtal med andra. När du i själavårdande samtal eller medmänskliga samtal lämnar råd. Är det bra råd? Ska man lämna råd? Väl värt att fundera på tänker jag. 

Vem talar vi för? … En intressant tanke Job funderar över. För vem anser vi att vi kan föra talan för? I vems ärende går vi? Har vi fått det mandatet? Har vi tagit oss för stor frimodighet?

I vilken anda går du? … Vilken atmosfär sprider du? 

Du vet inte allt om Gud … Det är ingen ide att vi försöker föra Guds talan. Vi kan verkligen lite om honom. Även om det rent mänskligt kan kännas som mycket. 

Varifrån kommer visheten? .. Ja, det kanske var en onödig fråga. Från Gud förstås. 

Omsätta i praktisk vägledning … Job menar att vännernas teologiska förklaringar och inte hjälpt Job. Dom har inte kunnat överföra dom i praktisk vägledning. Det är viktigare med kärlek och förståelse än analys och goda råd när människan vi möter har problem. Medkänsla och omsorg ger bättre resultat än kritik och anklagelse. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Höjdpunkter

Varje kväll under ett par veckor infinner det sig en stund med Höjdpunkter’. Det handlar om ’Den stora älgvandringen’. Och då visar man det som varit höjdpunkter under dagen. När man ser en hockeymatch på tv så visar man höjdpunkterna i pausen. För att få se det som var lite extra en gång till. Jag har en god vän som varje söndagskväll summerar veckan med tacksamheter. Att stanna upp och fundera på om man är tacksam över något. Det är en bra övning tänker jag. Vilka var veckans höjdpunkter?

Jag tror vi mår bra av att stanna upp ibland och påminna oss om höjdpunkterna vi har. Under dagen. Under veckan. Under månaden. Kanske skulle vi också må bra av att fundera på höjdpunkterna vi haft under livets gång.

Det gör något gott med oss när vi söker efter dessa höjdpunkter i livet. Vi glömmer bort det tråkiga och jobbiga för en stund. Vi har lätt att hamna med blicken i ”gruset”. Så missar vi det goda som varit. Men söker vi höjdpunkterna så flyttar vi bakåt det som är mindre roligt. Och det får mindre uppmärksamhet. Det är inte så dumt tänker jag.

Vad har du för höjdpunkter att vara tacksam för idag? Vad sticker ut dom sista dagarna? Om du fick välja något som är en höjdpunkt denna månad….. vad blir det då? Blicka tillbaka i livet ….. vad är det första du tänker på som en höjdpunkt i livet?

För mig är det tex när mina söner föddes. Det är höjdpunkter som jag verkligen gläds åt. Är så tacksam för. Det är det första jag tänker på just nu. Igår var det samtalet med en god vän som besökte jobbet.

📕 Börjar vi notera allt som är höjdpunkter så är jag övertygad om att det är så mycket att det skulle kunna rymma en hel bok.

Så lycka till att börja notera dina höjdpunkter. Kommer nog att återkomma med några av mina höjdpunkter i livet. Tror jag skulle må bra av att återberätta dom för mig själv. Och skulle tro att det skulle väcka upp dina höjdpunkter.


Idag ber vi för riksdagsman Linda Lindberg (SD)

Läs Jobs bok med mig – Kapitel 25

Låt mig påminna om …. Gud säger också att Jobs tre bekanta (Elifaz, Bildad och Tsofar) har fel om Job, se Job 42:7. Deras repliker (Job 4-5; 8; 11; 15; 18; 20; 22; 25) och även troligtvis Elihos tal (Job 32-37) innehåller alltså uttalanden som Gud inte håller med om. Vi måste därför vara försiktiga att citera innehåll från den delen av Jobs bok i bemärkelsen ”Guds ord”, eftersom det är mänskliga tankar om Gud.

Bildads får det att bli omöjligt … Bildad missar en stor sak här. Visst, ingen kan vara rättfärdig inför Gud i egen kraft. Men nåden och förlåtelsen gör oss ren och rättfärdiga. Därför kan vi vara rättfärdiga inför Gud. 

Högmod … Bildads anklagar Job för högmod. Håller fast vid att Jobs lidande är pga Jobs synd.Job har aldrig påstått att han är syndfri. Men han menar att synd inte kan vara orsaken till hans nuvarande situation. 

Mask … Det är inte Gud som menar att människan är som en mask. Det är Bildad som gör det. Du och jag är skapade till Guds avbilder. 

Har du några tankar om detta avsnitt?