Söndagstankar -Gud bor i ett männskohjärta

Så stor är Gud! Han råder över världar mång’. Åt honom kan jag tryggt mig anförtro. Jag vet att han, vars ord bestämmer solens gång, han också kan uti ett hjärta bo.               Einar Ekberg 

Så stor är vår Gud. Han sitter inte på en hög tron att han bara kan blidkas och ses upp till på avstånd. Nej, han finns mycket närmare. 

Kommer ihåg en dag på bibelskolan. Owe Lindeskär ska undervisa oss. Han tar med oss i tankarna hur Gud landar mitt ibland oss med hela sin tron av majestät och makt. Han lämnar inte kvar den i himlen utan kommer med all sin härlighet. Den stunden minns jag så väl. Det blev en mäktighet i rummet som jag aldrig kommer att glömma. 

Denne Gud tar sin boning i oss. Vårt inre är hans tempel som Bibeln uttrycker det. Alltså hans rum. Hans kungliga slott. Där ställer han sin tron. 

Många gånger kan vi känna oss ovärdiga det. Ändå finns han där. Visst, det kan finnas tillfällen då vi som människor gör det omöjligt för honom att ha sin tron i vårt hjärterum. Men i det läget har vi själva valt bort honom tidigare med största sannolikhet. 

Gud bor gärna inom dig. Mitt i sin storhet bor han i all enkelhet i ditt och mitt hjärta. Och på något sätt blir det boendet kungligt när han tar sin boning i oss. 

Jag måste säga att den Gud som kan tänka sig att böja sig så ner att han vill bo i vårt inre är värd att få en chans och möjlighet.

Så stor är Gud.