Söndagstankar – att vara generös

”Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”” ‭‭Lukasevangeliet‬ ‭6:38‬ ‭SFB98‬‬


Ge så skall ni få….  Detta är ett ord som det är risk för att vi slarvar med. Lite lättvindigt kan det användas för att uppmuntra till att vara frikostig. 

Men kanske det ändå har en vikt att reflektera över. Det talar om frikostighet. I motsats till girighet och habegär. 

I den mån vi ger andra utrymme, med det mått vi mäter upp till vår nästa, kommer det att mätas upp åt oss. En mattematik som inte riktigt är som gäller i det vardagliga livet. Här handlar det mer om att för sig, tänka mer på sig själv än andra. 

Så här skriver ”handbok för livet”: ”Om vi är kritiska istället för omtänksamma kommer vi själva att möta kritik. Om vi behandlar andra generöst , kärleksfullt och omtänksamhet kommer vi också att bli väl behandlade. Låt oss älska andra, inte döma dom.” Rätt tänkvärda ord. 

Påminner om att att såsom vi vill att andra ska göra mot oss skall vi göra mot dom. På något sätt att gå före. Det handlar inte om att smöra för någon. Eller att göra något och kräva tillbaka. Utan fritt vara generös och det skall återvända generositet tillbaka. 

Så vill du möta generositet så var generös först.