Det är svårt att förstå….

Allt detta med pandemin är svårt att förstå. Hur kan det vara möjligt? Kan det verkligen bli så illa som dom säger? Och om man ser hur somliga gör …… så inser man att det verkligen är svårt för många att förstå.

Påskens innebörd är svår att förstå. Att Jesus var tvungen att dö på ett kors. Sen uppstå igen. Det var det som gör det möjligt för oss att få upprättelse och förlåtelse. Det är vägen till himlen som vi så gärna vill till.

Vad har dessa två händelser gemensamt?

Att man behöver tro på att det är sant. Att man behöver lita på att det man säger om det är sant. Och följa det. Även om man inte kan förklara allt.

Vi behöver följa myndigheterna så att vi klarar oss igenom pandemin så lindrigt som möjligt. Det gör vi inte genom att trängas på en restaurang. Det gör vi genom att hålla avstånd och följa myndigheternas råd

Likaså med tron. Det handlar om att lita till att det är sant och vila i att Jesus , det han gjorde på korset, visar vägen till himlen.

Påskens budskap kan beskrivas på flera sätt. Ett är genom en bibelvers.

Joh 14:6
Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern, himlen, utom genom mig.