Behaga

”Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och återlösare.” Psaltaren‬ ‭19‬:‭15‬ ‭SFB15‬‬

Behaga skulle man kunna säga är att finna lämpligt. Att Gud skulle finna mina reflektioner, tankar, funderingar som goda. Att dom kan behaga Gud.

Tankelivet är det som oftast ger en handling som frukt. Liksom vi brukar säga att man blir som man umgås så formar våra tankar oss också.

Psalmisten verkar vilja säga att vårt tankeliv bör vara på ett sådant sätt att det är gott i Guds ögon. Tankar om oss själva. Tankar om andra. Så frågan blir….. vad tänker vi om oss och andra? Känns lite närgånget men är så viktigt. Dom tankarna formar vår attityd till andra. Kanske till och med hur vi handlar mot andra.

Men psalmisten stannar inte med tankarna. Han lyfter fram vårt tal. På det sätt vi pratar – behagar det Gud? Vad säger vi om andra? Vad säger vi om oss själva? Hur är vårt tala?

Vi läser om tungan och munnen i Jakob 3. Med den välsignar vi Gud. Med den förbannar vi människor. Så vad Jakob vill visa på att med samma tunga kommer det både gott och ont. ”Så får det inte vara …” säger han.

Och tänker vi efter så vill vi nog inte att det ska vara så. Att vårt tal är en dubbel källa. Ändå faller vi in i det sättet då och då. Jag skulle tro, utmana att veta, att ingen av oss går fri här. Varken med tanken eller talet.

Men tänk, vi kan ändra på det. Vinkar välja att sträva efter att vår tanke och vårt tal ska behaga Gud. Kanske kan det bli vår bön denna dag. Kanske du vill be denna bön med mig idag:

🙏 Herre, förlåt mig att min tanke och tal ibland inte behagat dig. Förlåt mig då jag sårat andra genom dom. Hjälp mig att mina tankar och mitt tal ska vara på ett sätt som behagar dig. Hjälp mig så att som kan glädja och uppbygga andra i min omgivning. Amen 🙏


Idag ber vi för riksdagsman Kajsa Fredholm (V)