Vad väljer du ?

En god vän predikade i Elim-kyrkan i igår. Christian Liljegren. Han började sin predikan med att sjunga en sång av Pelle Karlsson. Alltså den texten är ju bara så bra. Den vill jag dela idag.

Ett liv – ett enda liv, så fyllt av frågor och förväntan!
En tid – fastän så kort, en ständig kraftgång, ständig längtan
Mitt liv blir ingenting, om inte Jesus är min Herre
Jag väljer Jesu väg och håller Hans hand!

När allt är mörkt och kallt o storm o vindar är så svåra
Jag säger Jesus allt, Han vet problemen som är våra
Försök att vandra själv. Det vore fegt, det kan ej lyckas
Jag väljer Jesu väg och håller Hans hand

Vad är ett liv? Några få år, en krokig väg stenig och svår
Jesus är med under min färd. Han är mitt allt, hela min värld
Och nu går jag trygg varje dag: Jag håller Hans hand!

När sist jag hunnit dit, en vandringsman för alltid framme
Min sång ska bli som nu. Han tar min hand. Han är densamme
Jag lämnar denna värld och jag går trygg de sista stegen
Går hem, går Jesu väg och håller Hans hand!

Vad är ett liv? Några få år, en krokig väg stenig och svår
Jesus är med under min färd. Han är mitt allt, hela min värld
Och nu går jag trygg varje dag: Jag håller Hans hand!

Vill du lyssna till sången så har Pelle Karlsson spelat in den. Här kan du lyssna till den.

Pelle sjunger att han väljer Jesu väg. Vilken väg väljer du? Vilken väg väljer jag?

Så lägga det till några ord till i texten som ger en fantastisk öppning och hopp. ’Och håller hans hand’. För det är själva poängen i detta vägval. Att få ligga sitt liv i hans hand.

Mitt liv blir ingenting, om inte Jesus är min Herre – är, en för mig, så sann rad. För den är så viktig. Nyckeln till livet.

När vi tar hans hand tar han vår. Det är liksom ömsesidigt. Hur bra är inte det? Det är ju hur bra som helst. Det är inte ett ensidigt handslag. Det är inte ett grepp som är livlöst och bara ligger i din hand.

Gud vet vad vi möter så det vore dumt att möta det på egen hand. Vi kan välja på vilket sätt vi vill möta framtiden. Själva eller med Gud. Utifrån det vet jag vad jag väljer. Jag väljer hans hand. Jag väljer hans väg.


Idag ber vi för riksdagsman Zara Leghissa (S)