Att starta vårbruket i vårt liv

Skulle tro att många har börjat planera sitt vårbruk i sina trädgårdar. Kanske har man börjat förkultivera sina sticklingar 🌱 under lite extra bra ljus. Allt för att vårbruket ska få en bra start.

Jag vill inte påstå att jag har gröna fingrar när det gäller trädgård mm. Men ibland lyckas jag.

Men jag förstår att jordmånen och kvaliteten på jorden är ganska avgörande. Likaså att värme och näring är viktiga detaljer att ta hänsyn till. Likaså lagom tillgång till vatten. Men får man till allt detta finns det stora möjligheter att sådden ger mycken skörd.

Jag tänker på ett ställe i bibeln som har med jordmån, växt och frukt att göra.

”Och han talade till dem i många liknelser. Han sade: ”En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har öron!”” Matteusevangeliet‬ ‭13:3-9‬ ‭SFB15‬‬

Denna text har påmint mig om att vi behöver ett inre vårbruk. Där vi är mån om vår jordmån. Att rensa bort det som kvävet tillväxt. Se till att jordmånen inte är för grund. I Matt 13:18ff kan du läsa om liknelsens betydelse.

Vi står inför en utmaning. Att göra oss beredda och möjliga för den sådd Gud vill så in i våra liv. Och jag skulle tro att vi gärna vill se den tillväxten. Inte att vi är en stening mark som visserligen kan ge skörd men där skörden snabbt kan bli förstörd. Eller att vi har fyllt våra liv med tistlar och annat som kväver det som börjar växa i våra liv. Utan vi vill vara en god jord.

Så varför inte starta ett inte vårbruk för det som skall växa fram i ditt liv…..