En tanke för dagen – under ytan

Uno Svenningson har skrivit en låt ”Under utan”. Första versen går så här:

Under ytan
Finns stora och små
Under ytan
Finns det skratt och gråt.
Det finns mycket där som händer
Som vi inte kan förstå
Men vi hittar alltid svaren
Där i botten av oss själva
Under ytan

Vad finns det under ytan hos oss själva? Är det vårt verkliga jag? Vad gömmer vi där?

Kan det vara så att svaren vi behöver finns i våra egna djup? Det är där vi ska leta och inte överallt där vi ofta försöker hitta det.

Där i djupen finns också det vi har svårt att förstå. Sådant som vi kanske bara ska släppa. Annat kanske mognar fram med tiden. Annat vi hittar där behöver vi söka svaren på.

Det är där det sanna ansiktet finns när vi sätter masken på vårt yttre ansikte.

Troligen speglas vårt inre i våra ögon och ansikte. Med det som insikt behöver vi vårda det så varsamt vi kan. Särskilt känsligt blir det någon såg in i mina ögon att det fanns en sorg i dom. Och då kanske det inte var så konstigt. Det var strax efter min skilsmässa.

Vårt inre har nog många olika rum som rymmer våra olika skeenden i livet. Vi får vårda dom på rätt sätt. Att låta vissa vara minnen vi får lära oss hantera. Andra rum får ge oss energi.

Men det finns också det som händer under ytan inom oss som ger oss en utstrålning och kraft. Där vi förvandlas.

Unos sång är melankolisk. Men det du kan möta under ytan kan vara precis tvärt om. Där kan något nytt tändas.