En tanke för dagen – du har en ängel som följer dig

Jag har en ängel som följer mig
Jag har en ängel som följer mig var dag
Om jag sitter eller står
om jag springer eller går
Jag har en ängel som följer mig

Jag är tygg både dag och natt
Jag är trygg både dag och natt
En ängel som går vid min sida
oh jag är trygg både dag och natt

Jag har en ängel som skyddar mig
Jag har en ängel som skyddar mig var natt
Om jag sover jätteskönt
eller vaknat när jag drömt
jag har en ängel som skyddar mig

Jag är trygg både dag och natt

…..

Jag vet inte om du tror att änglar finns.Vi säger att vi har änglavakt ibland. Det finns bilder som visaränglar stå vid bilar som krockat.Om det är fotomontage eller inte må vara osagt.Hur det än är med det verkardet ändå som att vi iblandvill uttrycka att änglar verkar finnas.

Jag tror dom finns.Jag tror dom är aktiva. Jag tror dom inte är farliga.Jag tror dom finns för vårt bästa.Kanske kan denna lilla barnvisa ha mer substansän bara en hopdiktad saga. Den har ett djup av sanning i sig.

Du har en ängel som följer dig var dag. Du är välsignad med en ängel.