Pingstdagen – löftet om hjälp

Pingstdagen är något speciellt för den kristna tron. Jesus hade lämnat jorden och uppmuntrat lärjungarna att dom skulle vänta på en ”annan” hjälpare. Jesus skulle sända dom Den Helige Ande. 

Anden kom för att vara med oss nu när Jesus återvände till himlen. Anden skulle vara vårt stöd. Förklara tron för oss. Ge stöd. Ge stöd i det vanliga livet men också när vi behövde extraordinär hjälp. 

John 16:13-14 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Om man låter dessa två verser sjunka in kan man ana att anden är det stöd vi behöver. Han skall förklara, vägleda och hjälpa. Han ska förklara vem Jesus är och vad han förmår att göra. 

Om du har svårt att greppa och förstå det här med tron på Jesus så vill jag ge dig ett råd. Be en bön som den här: ”Jag ber dig helig ande att förklara detta med Jesus och tron för mig.”  En sådan ärlig bön besvaras. Lyssna till ditt inre. Läs din bibel. Då kommer tron att landa inom dig.  Tid efter tid kommer du att hitta rätt genom den enkla bön. 

Den dag vill påminna om detta löfte. 

Till sist….

2 Timothy 1:6 sfb-15

Därför påminner jag dig: låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning.

2 Timothy 1:6 B2000

Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig.

Jag skulle vilja uppmuntra dig att blåsa liv i den nådegåvan du fått, att den får flamma upp igen. Den kanske har gått på sparlåga en tid. Blås liv i den igen. Gud ångrar inte sina gåvor. Gåvan finns kvar. Låt den få nytt liv.