Att ta rygg på någon

Följer du någon sport som tex skidor……?

Det är inte så ovanligt att man säger från kommentarerna att ”hon tog rygg på den som låg framför ”. Med det menar man att det finns en fördel av det. Man kommer i ett positivt baksug. Det går åt mindre kraft att komma framåt. Likaså kan spåret ha bättre glid att ligga bakom någon. På det viset går det lättare att ta sig fram. Man måste inte ta i så hårt som den som ligger först.

En fin bild på livet.

Behöver du ta rygg på någon en tid? För en tid få känna lite baksug och att någon gör spår för dig?

Du är inte värdelös ifall du känner att du behöver ta rygg på någon för en tid. Där får du återhämta dig lite. Få din framfart att gå lite enklare. För ligger du i ”eget spår” blir det för tungt för dig.

När du tar rygg på någon behöver du inte brottas för alla beslut. Du kan välja att följa en tid.

Men vem tar man rygg på? Det är ju viktigt att våga ta rätt rygg. Tänker att det är en som du har förtroende för. Och som ”går åt rätt håll”.

En annan viktig sak är att våga ha tillit människor i din omgivning. Inte misstro. Inte misstänka. Utan våga vila i att du tar rätt rygg.

Att ta rygg på någon är att hitta rätt. Det går ju lite stick i stäv med den mentalitet av att klara sig själv. Vi kan faktiskt behöva andras råd ibland. Viktigt är då att tänka på att man ändå själv fattar besluten. Men med glädje och tillit tar emot råden.

När du är i det läget att du behöver hjälp på vägen så ta den hjälpen. Var inte rädd att ta rygg på någon. Det kommer en tid då du går helt för egen maskin. Var så säker.