Kan man tacka för allt?

Kan man tacka för allt? Min första tanke är att solklart nej. Det kan väl inte fungera att tacka för allt. Kan man tacka för att någon gör oss illa? nej , den personen kan man inte känna tacksamhet till eller för. Men kan upplevelsen över tid tackas för? För att den lärt mig något? Kanske är det möjligt att tacka om man hittar ett rätt perspektiv.

Jag tror att tacksamhet föder något gott inom oss. Det gör något med vårt liv.

I segertoner (den sångbok pingstkyrkorna sjöng i förr i tiden) har en sång som ställer tacksamheten på sin spets.

Den heter ”Tack min Gud för vad som varit”. Du kan lyssna till den här. Texten är rätt utmanade i vår tid.

1.
Tack, min Gud, för vad som varit,
tack för allt vad du beskär.
Tack för tiderna som farit,
tack för stund som inne är.
Tack för ljusa, varma vårar,
tack för mörk och kulen höst.
Tack för redan glömda tårar,
tack för friden i mitt bröst.

2.
Tack för vad du uppenbarat,
tack för vad jag ej förstår.
Tack för bön som du besvarat,
tack för vad jag inte får.
Tack för livets hemligheter,
tack för hjälp i nödens stund.
Tack för nåd som ingen mäter,
tack för blodets fridsförbund.

3.
Tack för himmel blå i livet,
tack för moln du strött därpå.
Tack för solljus, av dig givet,
tack för mörkret likaså.
Tack för prövningar och strider,
tack för hopp som uppfyllts väl.
Tack för dagen som framskrider,
tack för hopp som slagit fel.

4.
Tack för rosorna vid vägen,
tack för törnet ibland dem.
Tack för resta himlastegen,
tack för evigt tryggat hem.
Tack för kors och tack för plåga,
tack för himmelsk salighet.
Tack för stridens klara låga,
tack för allt i evighet!

Psalmen hjälper mig att se på livet med balans. För mitt i det negativa jag möter och upplever ser jag Guds omsorg och väg. Jag kanske aldrig upplevt allt detta goda, uppskattat det tillräckligt, om jag inte mött det mindre roliga. Motgången har luttrat mig och välsignelsen har stärkt mig.

Jag tror att vi skulle behöva hamna mer i tacksamhetens välsignade väg än gnällighetens dike. För då kommer tacksamhetens väldoft sprida sig näring oss. Vi kanske inte kan tacka så frikostigt som psalmen säger. Men med lite distans kan vi se det tråkiga som händer oss i ett annat ljus. Med tiden ser vi vad det ledde till.

Tror du tänker som jag – allt går inte att tacka för. Men vi har å andra sidan ofantligt mycket att tacka för. Där bör vårt fokus vara. Det kommer att göra oss gott.


Idag ber vi för riksdagsman: Kristina Axén Olin (M)