Söndagstankar – Räkna med Gud

Jag stod bland borden i butiken jag jobbar i. Det var trångt. Helt plötsligt står det en person bakom mig och sjunger på en refräng. ”Spärras Din väg utav hinder så väldiga”. Jag vänder mig om och där står en kvinna och ser glad ut. Jag stod i vägen och hon ville fram. Jag sa att jag tyckte väl att jag inte var så speciellt ”väldig” men att jag gärna flyttade på mig.

Så blev vi stående och pratade lite om sången hon sjungit från. En gammal sång som kanske är lite svår i vår moderna kontext.

Sången har ändå ett budskap som är lika aktuellt idag som den hade när den skrevs.

Huvudbudskapet är: Räkna med Gud. Vad än det är för hinder som reser sig upp framför oss så kan vi räkna med Gud. Ty han kan göra det omöjliga. Läs. Begrunda. Kanske kan du sjunga den. Låt den sjunka in idag.

VAR EJ FÖRSAGD

Var ej försagd sade Herren till Josua. Gå över floden så skummande bred. Hotar än Jordan att vägen helt spärra av, delar sig vattnet när Herren är med.

Refräng: Spärras Din väg utav hinder så väldiga och utav berg som där skyhöga stå. Räkna med Gud ty han gör det omöjliga. Han gör vad människor icke förmå.

Seger ej vinnes förutan båd kamp och strid. Jerikos murar så mäktiga stå. Herren sitt löfte dock trogen förblir alltid. Trons folk får murar att falla också.

Gud är densamme, Hans ord går att lita på. Han genom hindren kan bana en stig. Han kan förändra förhållanden likaså. Bryta det motstånd som reses mot Dig.

Spärras Din väg utav hinder så väldiga och utav berg som där skyhöga stå. Räkna med Gud ty han gör det omöjliga. Han gör vad människor icke förmå.