Januari – nu kör vi ett nytt år

Januari – nu kör vi ett nytt år

Allt börjar om. Som på ett oskrivet blad börjar vi teckna ner dag efter dag och skapar livsboken 2019.

All statistik på jobbet börjar om. Nya framgångar, förhoppningsvis, föds. Nya möten med människor. Nya upplevelser.

I mångt och mycket blir livet vad vi gör det till. Så det är upp till oss själva. Lite skrämmande ibland men tänk vilken förmån.

Tacksam för att få bo i ett fritt land. Med god sjukvård. En skola vi får en bra grund att bygga livet på. Ett land med fred. Så årets första dag fylls av tacksamhet.

Tacksam till den Gud jag tror på att han vill beskydda och välsigna mitt liv.