Söndagstankar – Att hämta kraft

Alla är vi beroende på något sätt av elektricitet. Det mesta vi gör behöver den kraften.

Var några dagar i Kenya. På en konferens om bistånd, projekt och partnerskap. Många var det som hade sina datorer mm igång. Många behövde kraft. Många grendosor gjorde det möjligt. (🙈)

Jag vet inte vart du hämtar kraft ifrån. För mig har det varit speciellt viktigt att hitta kraft. Att livet får fler + än – Då har promenader varit en del av den processen.

För mig blev denna grendosa en påminnelse om att vi hämtar kraft från samma källa. Vi kan gå till samma gudstjänst, be till samma Gud. Vi liksom jackar i i samma grendosa som hämtar kraft från Gud.

Att hämta kraft från Gud är en del av att skapa fler +. Det är inget hokus pokus. Samtidigt som den fysiska kraften behövs så behövs det kraft i vårt liv. Det inre livet. Här kommer uppkopplingen till Gud in. Där han möter oss till vår inre människa.

Att jacka i blir vår del i det. Annars får vi inte del av kraften. Enkel och tydlig bild. Men så sann.

Så jacka i och be om kraften. Den finns där.

För den som inte riktigt lever i en tro på Gud på det sättet kan tycka detta är rätt konstigt. Men det är just i detta man inser hur verklig Gud är. Att man tydligt märker hur kraft tillförs i kontakt med den osynlige guden. Det händer något när man jackar in i bönens grendosa.