Söndagstankar – Gud slumrar inte

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten. HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ. HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. (‭Psaltaren‬ ‭121‬:‭1-8‬ SFB98)

Gud tillhör dom som inte slumrar eller sover. Han har inte behov av det. Det är så skönt att veta det.

Då nätterna blir sömnlösa av grubblerier och funderingar är du inte ensam. Han är vaken med dig. När du jobbar natt så vakar han över dig lika fullt.

Vi människor är ju i sinom tid tvungna att lägga oss ner för att sova. Vi klarar inte att vara vakna hur länge som helst. Den Gud jag tror på har inget jobbigt med att vara vaken hela tiden. Han inte ens nickar till. Varje sekund är han vaken. Det gör att om du ber honom om att vaka över dig resten av livet så kommer det att bli så. Du behöver inte oroa dig över det.

Därför är det så gott att få påminna om denna psalm. Den är svaret på våra frågor om hjälp och stöd. Kanske kan denna psalm får vara med dig några dagar. Låt den beröra dig. Låt den börja tala med och till dig.

När du sen ställer dig frågan ”vem kan hjälpa mig i det jag möter?” så tror jag att det kommer att hända något inom dig. Pröva!

När du än grubblar på dygnet finns han där. Likaså när du behöver hjälp och stöd. Testa. Det fungerar.