….. där är frihet.

Frihet har nog alltid legat högt upp på önskelistan. Det kan vara tonåringens längtan till eget liv. Det kan vara att sträva efter att få göra som man vill. Som att det är frihetens absoluta bästa.

Frihet kan lätt tros ha samband med att ha mycket pengar. Ett liv där man lätt tror att om man vara kan köpa vad man vill känner man sig fri och lycklig. Om man tror att pengar ger den äkta friheten tror jag man misstar sig. Likaså om man tror att prylar ger det. Bibeln säger…

”Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.” 2 Korintierbrevet‬ ‭3:17‬ ‭SFB15‬‬

Den talar om en annan frihet som är mer äkta. Men vad innebär det? Kärnbibeln ger oss en väg att förstå….

”Herren är Anden, och där Anden är Herre [i varje hjärta där Anden har full kontroll och får verka], där är frihet.” 2 kor.b.‬ ‭3:17‬ ‭SKB‬‬

Guds andes kontroll och verkan…. Låter motsägelsefullt. Kontroll – är det frihet? Är det inte bara byte av makt över våra liv?

Gud älskar dig. Han vill dig bara väl. Därför vill han göra dig till ett liv där verklig frihet råder. Där du få leva utan den värdsliga bördan. Utan jämförelsens ok. Utan frestelsens krokben. Utan jagandet efter makt och troféer.

Frihet förknippas ofta med självständighet och oberoende. Att inte vara bunden. Det Jesus bil ge är en frihet från det som binder oss. Och ge oss en frihet som kommer inifrån. Präglad av goda krafter som kärlek, glädjer, frid , tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Får den frukten finnas i våra liv ärvdes frihet med stort F.

Söker du frihet ska du söka den hos Gud. Gå inte på niten att du hittar den av egen kraft. På egna medel.