Hållbarhet – en klippa i livet

Tror du mött ordet ‘Hållbarhet’ mer än någonsin dom sista åren.

Hållbarhet!!

Ett ord som vill andas något som verkligen håller över tid. Främst handlar det oftast om miljön. Ordlistan talar om sådant som inte går sönder eller förstörs.

Hållbarhet!!

Men det handlar också om att leva på ett hållbart sätt. Att vi hushållar med dom krafter vi fått. Så att vi inte går sönder. En viktig utmaning i den tid vi lever i.

Hållbarhet!!

Det innebär också att vi bygger dom sammanhang vi lever i på ett sätt att dom fungerar för lång tid framåt. Alltså inte satsar på dom korta vinsterna utan tänker mer långsiktigt. Det kan vara jobbet men också föreningen eller kyrkan.

Hållbarhet!!

Det andas fast grund. Stabila beslut. Trygghet.

Av någon anledning går mina tankar till Jesus och tron på honom. Han är klippan. Den fasta grunden. Att bygga sitt liv på ett hållbart sätt är att sätta sin tro och tillit till honom. Men också att hela livet får andas Gud. Att allt vi gör, allt vi beslutar, allt vi bygger upp får ske i samråd med Gud.

Det fanns en gång ett kapell som byggdes upp av stockar. Det kallades för ”böne-Nilses” hus. Det berättas att varje stock han byggde huset med bad han för. Varje stock och del i huset bad han speciellt för. Så man kan säga att hela huset byggdes upp i bön. I det huset firade man sen gudstjänster under många många år.

Så tänker jag mig att det fungerar att bygga sitt liv på ett hållbart sätt. Att varje del mitt liv är och byggs så sker det med bön.

Hållbarhet. Ett liv byggt på bön till Gud.