Barlast (2)

Igår skrev jag om barlast. Om den barlast en båt har för att ligga rätt i sjön. Men också kunna stå pall mot vinden.

Men det finns en annan typ av barlast jag tänker på. Den barlast vi har med oss genom livet. Som skapats under livets gång.

Det kan vara mindre goda händelser. Olyckor. Trauman. Människor som gjort oss illa. Erfarenheter som satt spår. Som påverkar oss på ett påtagligt sätt.

Den barlasten som vi bör med oss kan hindra oss. Dels att leva ett gott liv. Tänker inte på ekonomi. Utan mer på livsduglighet. Trivsel. Inte så ovanligt att det kan föda besvikelse och som växer till till bitterhet.

Därför behöver vi befria oss från den dåliga barlasten vi har med oss. Hur gör man det? Kanske genom att förlåta det som hänt. Kanske bestämma sig för att lämna det bakom sig. Helt enkelt släppa taget om det och låta det gå. Möjligen behöver man bearbeta det i samtal för att släppa det.

Men jag tror det behövs ett medvetet val. Att välja att lämna det. En båt med en barlast som är vatten kan välja att släppa ut det. Bildligt talat får vi också göra det.

Min bör blir idag:

🙏Herre, befria den som har en negativ barlast. Hjälp den att låta den gå. Hjälp den att släppa taget om den. Kom med din helande kraft över den som kämpar med en jobbig barlast i sitt liv. Sätt den fri. Hjälp den att komma ut på goda vatten igen med en god känsla i medvinden. Amen🙏🙏

Psalm 23:2

Han låter mig vila på gröna ängar,

han för mig till vatten

där jag finner ro.

Psalm 1:3

Han är som ett träd,

planterat vid vattenbäckar,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv inte vissnar.

Och allt han gör, det lyckas väl.

Barlast (1)

Barlast är i sig något gott. Wikipedia skriver:

Barlast eller ballast är tillfälligt eller permanent placerad last som skall öka en farkosts stabilitet. Den består oftast av vatten, sand, sten eller tackjärn som vanligen placeras lågt i en båts eller ett fartygs botten.

Skeppet Wasa hade för dålig barlast. Det gjorde att det kantrade och förliste i mycket svag vind. Skeppet tålde inte ens 5m/s.

Det är en fin bild på att vi behöver en god barlast i våra liv. En grund, en botten, en tyngd som gör att vi klara stormar som kommer i våra liv.

En barlast i livet kan vara en tro och tillit till Gud. Vilket är en relation i bön. Men också ett beskydd och stöd.

En barlast kan vara vänner. Vänner som ger stöd och hjälp. Men jag tror det är en mindre god väg att förlita sig till. För vänner kan svika.

En grundtrygghet som gör vår livsfarkost sjöduglig på livets hav. När vinden tar i ger denna goda barlast livsbåten en god balans.

Allt för ofta sätter vi vår tillit till sådant som inte ger den trygghet vi längtar efter. Eller behöver. Vi behöver vända oss till det som verkligen kan göra skillnad.

Idag blir min bön:

🙏Gud, du ser den som upplever sig flyta för lätt. Där barlasten är för dålig. Jag ber dig att du ska ge en god barlast i livet. Som ger en trygg och säker livsseglats. Att när vinden tar vid klarar man av det utan att kantra. Amen 🙏