Självtest har fått en ny innebörd

Under en ganska lång tid har det varit rätt inne med att man ska gå kurser och utbildningar på att bli en bättre person. Bättre på sin arbetsplats. Att få en klarhet i vem man är, hur man är, sin starka och svaga sidor. Helt enkelt gå igenom test för att se vem man är. Det är organiserade tester och det är självtester.

Idag har ordet självtest fått en annan betydelse. Nu står vi i kö till vårdcentralens speciella ingång för att få våra självtest för covid. Vi gör dom hemma eller i bilen. Lämnar in dom utan att träffa någon. Sen kommer svaret på hemsidan i ”våra vårdkontakter”. Självtest. Så får vi reda på om vi har covid eller inte.

Båda handlar om att få reda på hur det ligger till med oss. Och det är ju inte så dumt. Är vi sjuka i covid behöver vi behandling. Självtesten om hur vi är som personer ger oss en inblick i våra styrkor men också svagheter.

Jag tror att vi på ett sätt är rätt medvetna om det vi är bra på eller mindre bra på. Får vi det svart på vitt kan det visserligen göra ont inom oss men kan leda till något riktigt bra. Om man får möjligheten att jobba på dom sidorna givetvis.

Igår gjorde jag ett självtest igen. På så vis stannar tiden en tag. Inget jobb tills resultatet är klart. Och just nu är det så ändå. Men visst är det lite märkligt att sitta i bilen och göra sitt test. Kan kännas så också när man försöker lära sig vem man verkligen (eller egentligen) är. Men utkomsten av det är att bli bättre. Så självtest i alla ära…. kanske inte så dumt.

Men blanda aldrig ihop det med värdet på dig. Du är lika värdefull som person hur det än går med ett självtest. När jag stod där i kön bland många andra kändes det lite konstigt. Andra gick förbi medan vi som stod där i ”domens kö”. Då är det bra att påminna sig om att värdet ätningen skillnad.