Att bevara sitt hjärta. ❤️

❤️ Ordsb 4:23
Mer än allt som ska bevaras,
bevara ditt hjärta,
för därifrån utgår livet.

❤️ Det finns så mycket i livet som vi vill bevara och beskydda. Sådant som är viktigt. Det kan vara minnen, saker, klenoder mm. Sådant som vi förknippar med våra liv och upplevelser. Vi kan nästan göra vad som helst för att det ska bevaras och finnas kvar.

❤️ Bibeln säger att utöver detta finns det något som har ett högre värde. Mycket viktigare än allt annat viktigt. Om vi kommer till en punkt vi måste välja är det detta bibeln menar att vi ska bevara. Vårt hjärta. För därifrån utgår livet.

❤️ Hjärtat är förutsättningen för våra liv. Slår inte det lever vi inte. Det är vår garant för att blodet cirkulerar i vår kropp. Det som för med sig det livsnödvändiga till varje cell i kroppen. Men får cellerna inte det så dör dom. Och vi med dom.

❤️ Det finns så mycket som kan krossa ditt hjärta. Som kan få det i otakt. Som kan få dig att kompromissa i livet. Fel i relationer. Övertygelse om rätt och fel. När saker och ting ”går åt fel håll”. Vi hamnar i en medvetenhet att om man fortsätter på den inslagna vägen måste man göra våld på sig själv och sin inre övertygelse. Det är då hjärtats bevarande måste gå före. Det är viktigare.

❤️ Människors sätt att behandla dig. Ibland uttrycker jag det som att ”någon sätter sig på mig”. Alltså trycker ner, gör oss små, hämmar. Kan säkert beskrivas bättre. Men hjärtats brinnande karaktär tar stryk. Som om elden slocknar bitvis. Det är då hjärtats bevarande är viktigare.

❤️ Livets hjärtslag är lika viktiga som kroppens hjärtslag. På samma sätt som kroppens avsaknad av hjärtslag kan ta död på oss så kan livets livskraft dö i avsaknad av ett livshjärtas avsaknad av livsrytm. Hjärtats bevarande blir så viktigt.

❤️ Ytterst visar denna vers på livets varaktighet i ett större perspektiv. Det handlar om tron. Evigheten. Livet efter det vi kallar liv. För hur det än är med olika saker i livet talar hjärtats bevarande om tron på Jesus Kristus. Tappar vi denna viktiga livsrytm så är det ute med oss. Så överst uppe viktigast avgörande (och hur vi än beskriver det) så är hjärtats tro och tillit till vår Herre det som är ytterst viktigast att bevara. För därifrån utgår det eviga livet. Det ända vi har att berömma oss av.

❤️ Så….
Mer än allt som ska bevaras,
bevara ditt hjärta,
för därifrån utgår livet.
❤️