Att flyga kräver tillit

Det krävs tillit till att sätta sig i ett flygplan. Tillit till konstruktionen. Tillit till att planet verkligen kan lyfta. Tillit till att kaptenen kan styra det och sköta all teknisk utrustning. Man kan minst säga att man lägger sitt liv i andras händer och konstruktioner.

Det är ju inte helt ovanligt i livet att vi sätter vår tillit till andra. Det kan vara en kirurg som ska operera. En taxichaufför som ska köra oss. En styrman på en båt. Ja, du kan nog komma på många fler tillfällen då vi sätter tillit till någon.

Vi kan välja att avstå. Men ibland har vi inte det valet. Vi måste sätta vår tillit till något. Avstår vi kommer vi inte längre än vi själva kan ta oss.

Tillit är i grunden något fint. Synonymer till tillit är förtroende, förtröstan, tillförsikt, förlitan, tilltro, tro, hopp, lit. Motsatsen är att vara skeptisk och att misstro. Det visar på vad det verkligen är att ha tillit till någon eller något.

Jag kan fundera på varför vi människor ibland har så svårt att ha tillit till Gud när vi har det till så mycket annat. Så mycket annat som har rätt mycket brister. I jämförelse med Gud menar jag att allt annat blir ett vågspel

Tilliten till Gud är ju så mycket mer grundad. Grundad hos någon som har kraft och möjlighet bakom sina ord och sin handling.

För mig är tron verkligen en tillit till Gud. Jag tror verkligen att han kan göra skillnad. Tänker på orden om Abraham och Sara. ”Där allt hopp var ute trodde (hoppades) dom ändå.” Det är för mig djupet av tillit. Att ha tillit, förtroende, förtröstan, tillförsikt, förlitan, tilltro, tro, hopp till Gud även när det till synes verkar helt omöjligt. Eller när man tömt alla egna möjligheter till förändring.

Om det till synes ser ut att likt Sara se det som att allt hopp är ute – hoppas ändå, tro ändå, förtrösta ändå, våga hoppas lite till. Du sätter din tillit till så mycket annat varje dag. Sätt din tillit ännu en gång till Gud.

En sång rinner till som jag skickar med. Du kan lyssna till den här:

Vi lägger våra liv i Dina trygga händer
Din trofasthet kan vi lita på
Du leder våra steg. Din omsorg är beständig
Även om vi inte ser vägen
Kan vi tro och hoppas på Dig.
Refräng
Allt som Du har sagt. Allt som du har lovat
Kommer att ske förr eller senare
Allt som är bestämt. Det som står skrivet
Kommer att ske förr eller senare
Allt som du har sagt

Tillit till Gud är att han kommer, förr eller senare. Så sant som han är Gud. Det är stort. Sätt din tillit till det.