När något saknas

När något saknas så blir känslan tom.

En märklig känsla då det finns en tomhet som blir tärande på på något sätt. Jag kan få en känsla av rastlöshet då. Får inget gjort. Känner ingen entusiasm. Får svårt att ta intiativ.

Motsatsen är nog glimten i ögat och känsla av tillfredsställelse.

Men en tom känsla blir svår att förklara. Till och med svår att ta sig ur. Risken är också att vi tappar drivet. Tar inte tag i det som behövs att just ta tag i. Till och med att vi blir håglösa att göra det som skulle förändra läget. Att hitta det som saknas. För skulle vi göra det skulle ju hela situationen ändras.

Att då ta sig i kragen är inte det enklaste. Vi vet innerst inne vad som behövs.

Men hur hittar vi det vi saknar?

Ibland känns den frågan omöjlig. Den saknar möjlighet till svar. Mitt i uppgivenheten är den frågan nästan som ett slag i ansiktet.

Men jag skulle vilja vända på det.

Hur hittar det vi saknar till oss?

Kan man tänka så?

Funderar i termer som att kan vi göra något med oss själva så att det vi saknar vill hitta till oss? Märkliga funderingar men ge dom en chans.

Minns du att jag skrev om mina nycklar? Hur jag tappade dom och bad Gud om att leda mig till dom. Hur jag gick till ett rum och drog ut en låda och där låg dom. Jag påstår att jag leddes dit. Så jag funderar tvärtom här. Att Gud skulle leda det vi saknar till oss.

Kan det fungera så? Att om inte vi hittar det vi saknar så kommer det vi saknar till oss?

Jag tror nämligen att det skulle kunna vara så att det just kan fungera så. Att när vi själva inte kan, har förmåga, hindras, att kunna hitta det vi saknar så ……. just det….. så kan det komma till oss.

Så min bön denna söndag är….

🙏 Gode Fader i himlen, idag ber jag för alla som saknar något i sitt liv. Du ser omständigheterna. Du ser hur svårt det är att hitta. Men nu ber jag att du ska föra det som man saknar till dom. Att ”saknaden” hittar den som saknar den. Du är den bästa upphittaren. Du har det bästa helikopter-seendet. (Det ordet finns visst inte 🙄) Du behöver ingen värmekamera. Du kan föra det någon saknar till den. Gud, börja ditt upphittar-arbete. Hjälp den som saknar något. Rör vid känslan av tomhet. Fyll den med goda känslor från dig. Amen 🙏