Söndagstankar – Att lyssna i tro

Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”‭‭Markusevangeliet‬ ‭10:27‬ ‭SFB15‬‬

Hur förhåller vi oss när vi läser ett bibelord, hör Guds röst inom oss eller får ett tilltal från Gud genom någon person?

Är vi mest kritiska ifrågasättande eller vill vi välja att tro på det? 

Denna söndag är temat ”att lyssna i tro”. En tanke som skapar funderingar. Att lyssna i tro är ett förhållningssätt som vi kan välja hur vi förhåller oss till. Vi kan välja att stå vid sidan om och se det som omöjligt det vi får till oss. Eller så väljer vi att lyssna i tro på att det verkligen är så. 

Allt för ofta tvivlar vi. Det känns omöjligt. Kan inte vara sant. Troligtvis är det utgångsläget som avgör. Ser vi till våra egna möjligheter och kunskap är det ju ganska lätt att misströsta och tvivla. Vi ser det som omöjligt för att vi själva inte klarar av det. Vi kan inte lösa det själva. 

Men om utgångsläget är utifrån en Gud som har all makt i himmelen och på jorden, vars ord kan få saker och ting hända, borde det vara lättare att lyssna i tro. Det gör att det blir möjligt. 

Utifrån detta tänk kanske vi kan famna bibelordet jag citerat tidigare. 

Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”‭‭Markusevangeliet‬ ‭10:27‬ ‭

Försök att läsa dessa rader utifrån att det är möjligt. Att det faktiskt står det det står. Inte vad du i tvivlet ibland läser in i texten. Utan att det som står är sant. 

Välj att lyssna i tro. Det handlar om tillit, förtroende, förtröstan, att håll för sant, lita på eller som Hebr 11:1 uttrycker det:

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.

Vi tror på en Gud som har makt bakom orden och som kan förändra förhållanden. För Gud är allting möjligt!