Barmhärtighet – ett ord att värna om…. och lite till

Barmhärtighet – ett ord att värna om

Ordet behövs inte försvaras och sparas bara för att det finns. Inte heller för dess stavning eller att det låter fint.

Nej, ordet barmhärtighet behöver bevaras och värnas för sin betydelse. Barmhärtig betyder medlidsam och ömsint. Synonymer är medlidande, förbarmande, nod, godhet och försköning.

Frågan är om en yngre generation vet det djupa värdet i detta ord…

Ordet barmhärtig betyder en som förbarmar sig över någon. Alltså dels att tycka synd om men också göra något. Ta hand om någon.

I en egocentrisk värld, och som blir det mer och mer, blir det allt viktigare att ‘barmhärtighet’ får mer spelutrymme.

Barmhärtighet är att se den svage. Hjälpa den behövande, stödja och hjälpa. Det är att ge av sin tid för någon annan som har behov.

Bibeln har en liknelse om tre personer som kommer till en slagen man. Två går förbi. Dom verkar tro att det finns annat som är viktiga. Den tredje, som har blivit kallad ‘ den barmhärtige samariten”. Han hjälper och gör mer än han kanske behövde göra.

Att vara barmhärtig är att inte gå förbi utan stanna upp. Vi behöver fler som är beredda att stanna upp. Att stanna till vid en behövande.

Kanske skulle man kunna säga att man har hjärtat på rätt ställe när man är barmhärtig.

Handlar om att se och handla. Att vilja göra.

Vi behöver värna om ordet barmhärtig men kanske ännu mer om dess innehåll och betydelse.